Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 3

1 ªarpele era mai ºiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le fãcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevãrat: ,,Sã nu mîncaþi din toþi pomii din grãdinã?``

2 Femeia a rãspuns ºarpelui: ,,Putem sã mîncãm din rodul tuturor pomilor din grãdinã.``

3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grãdinii, Dumnezeu a zis: ,,Sã nu mîncaþi din el, ºi nici sã nu vã atingeþi de el, ca sã nu muriþi.``

4 Atunci ºarpele a zis femeii: ,,Hotãrît, cã nu veþi muri:

5 dar Dumnezeu ºtie cã, în ziua cînd veþi mînca din el, vi se vor deschide ochii, ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele ºi rãul``.

6 Femeia a vãzut cã pomul era bun de mîncat ºi plãcut de privit, ºi cã pomul era de dorit ca sã deschidã cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, ºi a mîncat; a dat ºi bãrbatului ei, care era lîngã ea, ºi bãrbatul a mîncat ºi el.

7 Atunci li s`au deschis ochii la amîndoi; au cunoscut cã erau goi, au cusut laolaltã frunze de smochin ºi ºi-au fãcut ºorþuri din ele.

8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grãdinã în rãcoarea zilei: ºi omul ºi nevasta lui s`au ascuns de Faþa Domnului Dumnezeu printre pomii din grãdinã.

9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, ºi i -a zis: ,,Unde eºti?``

10 El a rãspuns: ,,Þi-am auzit glasul în grãdinã; ºi mi -a fost fricã, pentrucã eram gol, ºi m`am ascuns.``

11 ªi Domnul Dumnezeu a zis: ,,Cine þi -a spus cã eºti gol? Nu cumva ai mîncat din pomul din care îþi poruncisem sã nu mãnînci?``

12 Omul a rãspuns: ,,Femeia pe care mi-ai dat -o ca sã fie lîngã mine, ea mi -a dat din pom ºi am mîncat.``

13 ªi Domnul Dumnezeu a zis femeii: ,,Ce ai fãcut?`` Femeia a rãspuns: ,,ªarpele m`a amãgit, ºi am mîncat din pom.``

14 Domnul Dumnezeu a zis ºarpelui: ,,Fiindcã ai fãcut lucrul acesta, blestemat eºti între toate vitele ºi între toate fiarele de pe cîmp; în toate zilele vieþii tale sã te tîrãºti pe pîntece, ºi sã mãnînci þãrînã.

15 Vrãºmãºie voi pune între tine ºi femeie, între sãmînþa ta ºi sãmînþa ei. Aceasta îþi va zdrobi capul, ºi tu îi vei zdrobi cãlcîiul.``

16 Femeii i -a zis: ,,Voi mãri foarte mult suferinþa ºi însãrcinarea ta; cu durere vei naºte copii, ºi dorinþele tale se vor þinea dupã bãrbatul tãu, iar el va stãpîni peste tine.``

17 Omului i -a zis: ,,Fiindcã ai ascultat de glasul nevestei tale, ºi ai mîncat din pomul despre care îþi poruncisem: ,Sã nu mãnînci deloc din el,` blestemat este acum pãmîntul din pricina ta. Cu multã trudã sã-þi scoþi hrana din el în toate zilele vieþii tale;

18 spini ºi pãlãmidã sã-þi dea, ºi sã mãnînci iarba de pe cîmp.

19 În sudoarea feþei tale sã-þi mãnînci pînea, pînã te vei întoarce în pãmînt, cãci din el ai fost luat; cãci þãrînã eºti, ºi în þãrînã te vei întoarce.``

20 Adam a pus nevestei sale numele Eva: cãci ea a fost mama tuturor celor vii.

21 Domnul Dumnezeu a fãcut lui Adam ºi nevestei lui haine de piele, ºi i -a îmbrãcat cu ele.

22 Domnul Dumnezeu a zis: ,,Iatã cã omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscînd binele ºi rãul. Sã -l împedecãm dar acum ca nu cumva sã-ºi întindã mîna, sã ia ºi din pomul vieþii, sã mãnînce din el, ºi sã trãiascã în veci.``

23 Deaceea Domnul Dumnezeu l -a izgonit din grãdina Edenului, ca sã lucreze pãmîntul, din care fusese luat.

24 Astfel a izgonit El pe Adam; ºi la rãsãritul grãdinii Edenului a pus niºte heruvimi, cari sã învîrteascã o sabie învãpãiatã, ca sã pãzeascã drumul care duce la pomul vieþii.