Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 2

1 Astfel au fost sfîrºite cerurile ºi pãmîntul, ºi toatã oºtirea lor.

2 În ziua a ºaptea Dumnezeu ªi -a sfîrºit lucrarea, pe care o fãcuse; ºi în ziua a ºaptea S`a odihnit de toatã lucrarea Lui pe care o fãcuse.

3 Dumnezeu a binecuvîntat ziua a ºaptea ºi a sfinþit -o, pentrucã în ziua aceasta S`a odihnit de toatã lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.

4 Iatã istoria cerurilor ºi a pãmîntului, cînd au fost fãcute.

5 În ziua cînd a fãcut Domnul Dumnezeu un pãmînt ºi ceruri, nu era încã pe pãmînt nici un copãcel de cîmp ºi nici o iarbã de pe cîmp nu încolþea încã: fiindcã Domnul Dumnezeu nu dãduse încã ploaie pe pãmînt ºi nu era nici un om ca sã lucreze pãmîntul.

6 Ci un abur se ridica de pe pãmînt ºi uda toatã faþa pãmîntului.

7 Domnul Dumnezeu a fãcut pe om din þãrîna pãmîntului, i -a suflat în nãri suflare de viaþã, ºi omul s`a fãcut astfel un suflet viu.

8 Apoi Domnul Dumnezeu a sãdit o grãdinã în Eden, spre rãsãrit; ºi a pus acolo pe omul pe care -l întocmise.

9 Domnul Dumnezeu a fãcut sã rãsarã din pãmînt tot felul de pomi, plãcuþi la vedere ºi buni la mîncare, ºi pomul vieþii în mijlocul grãdinii, ºi pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului.

10 Un rîu ieºea din Eden ºi uda grãdina; ºi de acolo se împãrþea ºi se fãcea patru braþe.

11 Numele celui dintîi este Pison; el înconjoarã toatã þara Havila, unde se gãseºte aur.

12 Aurul din þara aceasta este bun; acolo se gãseºte ºi bedelion ºi piatrã de onix.

13 Numele rîului al doilea este Ghihon; el înconjoarã toatã þara Cuº.

14 Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la rãsãritul Asiriei. Al patrulea rîu este Eufratul.

15 Domnul Dumnezeu a luat pe om ºi l -a aºezat în grãdina Edenului, ca s`o lucreze ºi s`o pãzeascã.

16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poþi sã mãnînci dupã plãcere din orice pom din grãdinã;

17 dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnînci, cãci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreºit.``

18 Domnul Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omul sã fie singur; am sã -i fac un ajutor potrivit pentru el.``

19 Domnul Dumnezeu a fãcut din pãmînt toate fiarele cîmpului ºi toate pãsãrile cerului; ºi le -a adus la om, ca sã vadã cum are sã le numeascã; ºi orice nume pe care -l dãdea omul fiecãrei vieþuitoare, acela -i era numele.

20 ªi omul a pus nume tuturor vitelor, pãsãrilor cerului ºi tuturor fiarelor cîmpului; dar, pentru om, nu s`a gãsit niciun ajutor, care sã i se potriveascã.

21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimes un somn adînc peste om, ºi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui ºi a închis carnea la locul ei.

22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a fãcut o femeie ºi a adus -o la om.

23 ªi omul a zis: ,,Iatã în sfîrºit aceea care este os din oasele mele ºi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucã a fost luatã din om.``

24 Deaceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de nevasta sa, ºi se vor face un singur trup.

25 Omul ºi nevasta lui erau amîndoi goi, ºi nu le era ruºine.