Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 2

1 Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бєткљн.

2 Ошентип, жетинчи кєнгљ оогондо, Кудай Љзєнєн иштерин бєтєрдє; Љзєнєн бардык иштерин бєтєрєп, жетинчи кєнє эс алды.

3 Анан Кудай жетинчи кєнгљ батасын берип, аны ыйыктады, анткени Кудай Љзє жараткан жана жасаган бардык иштерин бєтєрєп, ошол кєнє эс алды.

Эйден багында

4 Асман менен жердин жаратылуусу мындай болгон: Кудай-Тењир асман менен жерди жаратып жатканда,

5 жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чљп љсљ элек болчу, анткени Кудай-Тењир жер бетине жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да жок эле.

6 Бирок жерден буу кљтљрєлєп, бєт жер бетин сугарып турган.

7 Анан Кудай-Тењир топурактан адам жаратып, анын жєзєнљ љмєр демин єйлљдє, ошондо ал тирєє жан болуп калды.

8 Кудай-Тењир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге Љзє жараткан адамды жайгаштырды.

9 Андан кийин Кудай-Тењир топурактан кљрєнєшє жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мљмљлєє дарактарды љстєрєп чыгарды. Бактын ортосуна љмєр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак љстєрєп чыгарды.

10 Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден тљрт дарыяга бљлєндє.

11 Биринин аты – Пишон, ал алтын чыккан бєт Хабила жерин айланып агат.

12 Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар жыттуу чайыр жана агат ташы бар.

13 Экинчи дарыянын аты – Гихон, ал бєткєл Куш жерин айланып агат.

14 Yчєнчє дарыянын аты – Хидекел, ал Ашурдун алдынан агып љтљт. Тљртєнчє дарыя – Эфрат.

15 Эйден багын иштетсин жана сактасын деп, Кудай-Тењир адамды ошол бакка жайгаштырды.

16 Анан Кудай-Тењир адамга мындай деп осуят кылды: «Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесењ болот,

17 бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан кєнє љлєп каласыњ».

18 Анан Кудай-Тењир мындай деди: «Адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы».

19 Кудай-Тењир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын кљрєє єчєн, адамга алып келди. Ар кандай тирєє жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду.

20 Адам бардык малдарга: асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду, бирок ага ылайык жардамчы табылбады.

21 Ошондо Кудай-Тењир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда, анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду.

22 Ошентип, Кудай-Тењир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди.

23 Ошондо адам мындай деди: «Бул – менин сљљгємдљн чыккан сљљк, этимден чыккан эт. Ал “аял” деп аталат, анткени эркектен алынды».

24 Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экљљ бир дене болот.

25 Адам менен аялы экљљ тењ жылањач эле, бирок уялышчу эмес.