Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 29

1 Iacov a pornit la drum, ºi s`a dus în þara celor ce locuiesc la Rãsãrit.

2 S`a uitat înainte, ºi iatã cã pe cîmp era o fîntînã; ºi lîngã ea erau trei turme de oi, cari se odihneau; cãci la fîntîna aceasta obicinuiau ciobanii sã-ºi adape turmele. ªi piatra de pe gura fîntînii era mare.

3 Toate turmele se strîngeau acolo; ciobanii prãvãleau piatra de pe gura fîntînii, adãpau turmele, ºi apoi puneau piatra iar㺠la loc pe gura fîntînii.

4 Iacov a zis pãstorilor: ,,Fraþilor, de unde sînteþi?`` ,,Din Haran,`` au rãspuns ei.

5 El le -a zis: ,,Cunoaºteþi pe Laban, fiul lui Nahor?`` ,,Îl cunoaºtem,`` i-au rãspuns ei.

6 El le -a zis: ,,Este sãnãtos?`` ,,Sãnãtos``, au rãspuns ei. ªi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.

7 El a zis: ,,Iatã, soarele este încã sus, ºi -i prea devreme ca sã strîngeþi vitele: adãpaþi oile, apoi duceþi-vã ºi paºteþi-le iarãº.``

8 Ei au rãspuns: ,,Nu putem, pînã nu se vor strînge toate turmele; atunci se prãvãleºte piatra de pe gura fîntînii, ºi vom adãpa oile.``

9 Pe cînd le vorbea el încã, vine Rahela cu oile tatãlui sãu; cãci ea le pãzea.

10 Cînd a vãzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, ºi turma lui Laban, fratele mamei sale, s`a apropiat, a prãvãlit piatra de pe gura fîntînii, ºi a adãpat turma lui Laban, fratele mamei sale.

11 Apoi Iacov a sãrutat pe Rahela, ºi a început sã plîngã tare.

12 Iacov a spus Rahelei cã este rudã cu tatãl ei, cã este fiul Rebecii. ªi ea a dat fuga de a spus tatãlui sãu.

13 Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i -a alergat înainte, l -a îmbrãþiºat, l -a sãrutat, ºi l -a adus în casã. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întîmplate.

14 ªi Laban i -a zis: ,,Cu adevãrat, tu eºti os din oasele mele, ºi carne din carnea mea!`` Iacov a stat la Laban o lunã.

15 Apoi Laban a zis lui Iacov: ,,Fiindcã eºti rudã cu mine, sã-mi slujeºti oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?``

16 Laban însã avea douã fete: cea mai mare se numea Lea, ºi cea mai micã Rahela.

17 Lea avea ochii slabi; dar Rahela era frumoasã la staturã ºi mîndrã la faþã.

18 Iacov iubea pe Rahela, ºi a zis: ,,Îþi voi sluji ºapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai micã.``

19 ªi Laban a rãspuns: ,,Mai bine sã þi -o dau þie, decît s`o dau altuia. Rãmîi la mine!``

20 Astfel Iacov a slujit ºapte ani pentru Rahela; ºi anii aceºtia i s`au pãrut ca vreo cîteva zile, pentrucã o iubea.

21 În urmã Iacov a zis lui Laban: ,,Dã-mi nevasta, cãci mi s -a împlinit sorocul, ca sã intru la ea.``

22 Laban a adunat pe toþi oamenii locului ºi a fãcut un ospãþ.

23 Seara, a luat pe fiicã-sa Lea, ºi a adus -o la Iacov, care s -a culcat cu ea.

24 ªi Laban a dat ca roabã fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.

25 A doua zi dimineaþã, iatã cã era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ,,Ce mi-ai fãcut? Nu þi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m`ai înºelat?``

26 Laban a rãspuns: ,,În locul acesta nu -i obicei sã se dea cea mai tînãrã înaintea celei mai mari.

27 Isprãveºte sãptãmîna cu aceasta, ºi-þi vom da ºi pe cealaltã pentru slujba, pe care o vei mai face la mine alþi ºapte ani.``

28 Iacov a fãcut aºa, ºi a isprãvit sãptãmîna cu Lea; apoi Laban i -a dat de nevastã pe fiicã-sa Rahela.

29 ªi Laban a dat ca roabã fetei sale Rahela, pe roaba sa Bilha.

30 Iacov a intrat ºi la Rahela, pe care o iubea mai mult decît pe Lea; ºi a mai slujit la Laban alþi ºapte ani.

31 Domnul a vãzut cã Lea nu era iubitã; ºi a fãcut -o sã aibã copii, pe cînd Rahela era stearpã.

32 Lea a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, cãruia i -a pus numele Ruben (Vedeþi fiu); ,,cãci``, a zis ea, ,,Domnul a vãzut mîhnirea mea, ºi acum bãrbatul meu are sã mã iubeascã negreºit.``

33 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: ,,Domnul a auzit cã nu eram iubitã, ºi mi -a dat ºi pe acesta.`` De aceea, i -a pus numele Simeon (Ascultare).

34 Iar a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: ,,De data aceasta, bãrbatul meu se va alipi de mine, cãci i-am nãscut trei fii.`` De aceea i -a pus numele Levi (Alipire).

35 A rãmas iar㺠însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu; ºi a zis: ,,De data aceasta, voi lãuda pe Domnul.`` Deaceea i -a pus numele Iuda (Lãudat fie Domnul). ªi a încetat sã mai nascã.