Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 29

1 Анан Жакып ордунан туруп, чыгыш уулдарынын жерине кетти.

2 Ал талаадан кудук кљрдє, анын жанында єч короо кой жаткан эле, анткени малды ошол кудуктан сугарышчу. Кудуктун оозунда чоњ таш бар эле.

3 Малдын баары ошол жерге чогулганда, кудуктун оозундагы ташты жылдырып, койлорду сугарышчу. Анан ташты кайрадан љз ордуна, кудуктун оозуна жылдырып коюшчу.

4 Жакып алардан: «Бир туугандарым! Силер кайдансыњар?» – деп сурады. Алар: «Биз Харанданбыз», – деп жооп беришти.

5 Ошондо Жакып алардан: «Силер Нахордун уулу Лабанды тааныйсыњарбы?» – деп сурады. Алар: «Тааныйбыз», – дешти.

6 Ал алардан дагы: «Ал аман-эсен жєрљбє?» – деп сурады. Алар: «Аман-эсен жєрљт. Тигине, кызы Рахел койлорун айдап келе жатат», – деп жооп беришти.

7 Жакып аларга: «Кєн батканча кљп бар. Малды айдап келер маал боло элек. Койлорду сугарып алып, жайганы кеткиле», – деди.

8 «Бардык малды чогултмайынча, кудуктун оозундагы ташты жылдырышмайынча, койлорду сугара албайбыз», – дешти алар.

9 Жакып алар менен сєйлљшєп турганда, Рахел атасынын майда малын айдап келип калды, анткени ал кой кайтарып жєргљн эле.

10 Жакып таякеси Лабандын кызы Рахелди жана анын койлорун кљргљндљ, жакын келип, кудуктун оозунан ташты жылдырып, таякесинин койлорун сугарды.

11 Анан Жакып Рахелди љљп, љксљп ыйлап жиберди.

12 Ошондо Жакып Рахелге анын атасынын тууганы экенин, Ребеканын уулу экенин айтты. Рахел болсо чуркап барып, атасына айтты.

13 Лабан карындашынын баласы Жакып жљнєндљ угуп, анын алдынан чуркап чыгып, кучактап љљп, љз єйєнљ киргизди. Анан Жакып Лабанга болгон окуяны айтып берди.

14 Лабан болсо ага: «Чынында эле, сен менин љз сљљгєм, љз канымсыњ», – деди. Жакып аныкында толук бир ай турду.

Жакыптын Рахел жана Лея єчєн кызмат љтљшє

15 Анан Лабан Жакыпка мындай деди: «Сен тууган болгонуњ єчєн эле мага бекер кызмат кылышыњ керекпи? Айтчы, акыња эмне берейин?»

16 Лабандын эки кызы бар эле. Улуусунун аты – Лея, кичєєсєнєн аты – Рахел.

17 Леянын кљзє начар кљрчє, ал эми Рахелдин мєчљсє келишимдєє, љњє татынакай эле.

18 Жакып Рахелди сєйєп калып: «Мен кенже кызыњ Рахел єчєн сага жети жыл кызмат кылам», – деди.

19 Лабан ага: «Аны бљлљк бирљљгљ бергенден кљрљ сага бергеним жакшы. Меникинде жашай бер», – деди.

20 Ошентип, Жакып Рахел єчєн жети жыл кызмат кылды. Ал аны сєйгљндєктљн, бул жылдар ага бир нече кєндљй эле кљрєндє.

21 Анан Жакып Лабанга: «Эми аялымды бер, анткени ага жакындаганга менин убактым келди», – деди.

22 Лабан ал жерде жашаган адамдардын бардыгын чакырып, той љткљрдє.

23 Кечинде ал кызы Леяны Жакыпка алып келди. Жакып ага жакындады.

24 Лабан љз кєњє Зилпаны кызы Леяга кызматчы кылып берди.

25 Эртењ менен ал Лея болуп чыкты. Ошондо Жакып Лабанга: «Бул эмне кылганыњ? Мен сага Рахел єчєн кызмат кылбадым беле? Мени эмнеге алдадыњ?» – деди.

26 Лабан ага: «Биздин жерде улуусунан мурда кичєєсєн кєйљљгљ бербейт.

27 Бул жуманы аякта. Андан кийин сага тигинисин да беребиз, сен ал єчєн дагы жети жыл меникинде кызмат кыласыњ», – деди.

28 Жакып ошондой кылды, бир жуманы аяктады. Анан Лабан кызы Рахелди да ага аялдыкка берди.

29 Лабан љз кєњє Биланы кызы Рахелге кызматчы кылып берди.

30 Жакып Рахелге да жакындады. Ал Леяга караганда Рахелди кљбєрљљк сєйчє. Лабандыкында ал дагы жети жыл кызмат кылды.

Жакыптын балдары

31 Анын Леяны сєйбљгљнєн кљрєп, Тењир Леяны балалуу кылды. Ал эми Рахелдин согончогу канаган жок.

32 Леянын боюна бєтєп, уул тљрљп: «Тењир менин бактысыздыгыма назарын салды, эми кєйљљм мени жакшы кљрљт», – деп, анын атын Рубейин койду.

33 Дагы боюна бєтєп, уул тљрљп: «Мен анын сєйбљгљн аялы экенимди Тењир угуп, мага муну да берди», – деп, анын атын Шымон койду.

34 Дагы боюна бєтєп, уул тљрљп: «Мына эми кєйљљм мага жабышат, анткени мен ага єч уул тљрљп бердим», – деп, анын атын Леби койду.

35 Анан дагы боюна бєтєп, уул тљрљп: «Мына эми мен Тењиримди дањктайм», – деп, анын атын Жєйєт койду. Ошондон кийин анын тљрљтє токтоду.