Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 24

1 Ыбрайымдын жашы љтєп, карып калган. Тењир Ыбрайымга бардык жагынан батасын берди.

2 Ыбрайым єй ишин башкарган кулуна мындай деди: «Колуњду менин саныма коюп туруп,

3 уулума мен жашап жаткан Канаан жеринин кыздарынан аял алып бербейм деп, асман-жердин Кудайы болгон Тењир менен ант бер.

4 Менин жериме, менин мекениме барып, уулум Ыскакка аял алып келесињ».

5 Ошондо кулу ага мындай деди: «Эгерде ал аял бул жерге мени менен келгиси келбесечи? Анда уулуњду туулган жериње кайра жиберишим керекпи?»

6 Ыбрайым ага: «Байкагын, уулумду ал жакка кайра жибербе.

7 Мени атамдын єйєнљн, туулган жеримден алып чыгып, мага: “Бул жерди сенин тукумуња берем”, – деп убада кылган асман Кудай-Тењири сенин алдыњан Љз периштесин жиберет, ошондо сен ал жерден уулума аял алып келесињ.

8 Эгерде аял сени менен келєєнє каалабаса, анда мага берген антыњдан кутуласыњ, бирок уулумду ал жакка кайра жибербе», – деди.

9 Ошондо кулу колун мырзасы Ыбрайымдын санына коюп, ошентип ант берди.

10 Анан кулу љз мырзасынын тљљлљрєнљн он тљљ алып, жљнљп кетти. Анын колунда мырзасынын ар кандай асыл буюмдары да бар эле. Ал туруп, Месопотамияга, Нахордун шаарына жљнљдє.

11 Ал шаардын сыртындагы кудуктун жанына кечке маал, аялдар суу алууга чыга турган мезгилде тљљлљрєн чљктєрдє.

12 Анан ал: «Тењирим, Ыбрайым мырзамдын Кудайы! Ал кызды мага бєгєн жолуктура кљр, менин мырзам Ыбрайымга ырайым кыла кљр.

13 Мына, мен кудуктун жанында турам, шаардын кыздары суу сузуп алганы келе жатышат.

14 Мен кайсы кызга: “Кумурањды эњкейтчи, суу ичип алайын”, – десем, ал: “Ич, тљљлљрєњдє да сугарып берем”, – десе, анда ошол кыз Сен Љз кулуњ Ыскакка дайындаган кыз экенин жана Сен менин мырзама ырайым кылганыњды билем», – деди.

15 Ал айтып бєтљ электе эле, Ыбрайымдын бир тууганы Нахордун аялы Милка тљрљгљн Бетуелдин кызы Ребека ийнине кумурасын кљтљрєп, кудуктун жанына келди.

16 Кыз чырайлуу, эркек кљрљ элек кыз эле. Ал кудукка келип, кумурасын толтуруп алып, љйдљ кљздљй жљнљдє.

17 Ошондо кул кыздын астынан чуркап чыгып: «Кумурањдан кичине суу ичирчи», – деди.

18 Кыз: «Ич, мырзам», – деди да, ошол замат кумурасын ийнинен тєшєрєп, колуна алып, ага суу ичирди.

19 Кыз ага суу ичиргенден кийин: «Тљљлљрєњдєн да суусуну кангыча сузуп келип берейин», – деди.

20 Анан ал ошол замат кумурасындагы сууну аштоого куя салып, кудукка кайра чуркап барып, анын бєт тљљлљрєнљ суу сузуп берди.

21 Жолуна Тењир батасын берген-бербегенин билгиси келгендиктен, ал киши унчукпай, кызды тањ кала карап турду.

22 Тљљлљр суу ичип бєткљндљн кийин, ал киши салмагы жарым шекел алтын болгон шакекти жана салмагы он шекел алтын болгон эки билерикти алып чыгып, мындай деп сурады:

23 «Кимдин кызысыњ? Айтчы мага, атањдын єйєндљ биз тєнљгљнгљ орун барбы?»

24 Кыз ага: «Нахор менен Милканын уулу Бетуелдин кызымын», – деп жооп берди.

25 Анан дагы мындай деди: «Бизде жем-чљп кљп. Тєнљгљнгљ да орун бар».

26 Ошондо ал киши башын ийип таазим кылып, Тењирге табынып, мындай деди:

27 «Мырзам Ыбрайымдын Кудай-Тењирине алкыш! Ал менин мырзамды Љзєнєн ырайымы менен акыйкатынан куру калтырбаптыр! Тењир мени тєз эле мырзамдын бир тууганынын єйєнљ алып келди».

28 Кыз чуркап барып, муну энесинин єйєндљгєлљрєнљ айтты.

29 Ребеканын Лабан деген бир тууган агасы бар эле. Лабан кудукту кљздљй жанагы кишиге чуркап чыкты.

30 Ал карындашынын колуна салынган шакеги менен билериктерин кљрєп жана карындашы Ребеканын «Бул киши мени менен ушинтип сєйлљштє» дегенин угуп, ал кишиге келсе, ал кудуктун жанында тљљлљрє менен турган экен.

31 Ошондо Лабан ага: «Тењир батасын берген адам, єйгљ кир. Эмнеге сыртта турасыњ? Мен сага єй, тљљлљрєњљ жай камдап койдум», – деди.

32 Ал киши єйгљ кирди. Лабан тљљлљрдє жайдактап, алардын алдына жем-чљп салып, ага жана аны менен бирге келгендерге буттарын жууганга суу берди.

33 Анын алдына тамак коюшту, бирок ал: «Љз ишимдин жљнєн айтмайын жебеймин», – деди. Алар: «Айт», – дешти.

34 Ошондо ал: «Мен Ыбрайымдын кулумун.

35 Тењир менин мырзама батасын мол бергендиктен, ал бай адам болду. Ал ага кой да, љгєз да, кємєш да, алтын да, кул да, кєњ да, тљљ да, эшек да берди.

36 Мырзамдын аялы Саара картайып калганда, ага уул тљрљп берди. Мырзам уулуна љзєндљ болгондун баарын берди.

37 Анан мырзам менден: “Уулума мен жашап жаткан жердеги Канаан кыздарынан аял алып бербе,

38 атамдын элине, менин туугандарыма барып, уулума аял алып келесињ”, – деп, ант алды.

39 Мен мырзама: “Эгерде ал кыз мени менен келбесечи?” – десем,

40 ал мага: “Мен табынган Тењир сени менен Љз периштесин жиберип, жолуњду ачат, анан сен менин уулума туугандарымдан, атамдын элинен аял алып келесињ.

41 Сен менин туугандарымдыкына барып келгенден кийин, менин антымдан кутуласыњ. Эгерде алар беришпесе, анда да антымдан кутуласыњ”, – деген.

42 Мен бєгєн кудукка келип: “Тењирим, мырзам Ыбрайымдын Кудайы! Эгерде Сен менин жолумду ачкан болсоњ,

43 анда мына, мен кудуктун жанында турам. Суу алганы келген кызга: "Кумурањдан кичине суу ичирчи", – дейм.

44 Ошондо ал мага: "Сен да ич, тљљлљрєњљ да сузуп берейин", – десе, анда мырзамдын уулуна Тењир белгилеп койгон кыз ошол”, – дедим.

45 Ичимден Кудайга ушинтип айтып бєтљ электе эле, Ребека келди. Анын ийнинде кумурасы бар экен. Ал кудукка келип, суу сузуп алды. Ошондо мен ага: “Мага сууњдан берчи”, – дедим.

46 Ал ошол замат кумурасын ийнинен тєшєрєп: “Ич, тљљлљрєњљ да сузуп берейин”, – деди. Мага да берди, тљљлљрємдє да сугарды.

47 Мен андан: “Кимдин кызысыњ?” – деп сурадым. Ал: “Нахор менен Милканын уулу Бетуелдин кызымын”, – деп жооп берди. Ошондо мен ага шакек менен билериктерди бердим.

48 Анан мен Тењирге башымды ийип таазим этип, мырзам Ыбрайымдын Кудай-Тењирине алкыш айттым. Ал менин мырзамдын уулуна бир тууганынын кызын алып берєє єчєн, мени тєз алып келди.

49 Менин мырзама ырайым жана акыйкаттык кылайын деген оюњар бар же жок экенин мага азыр эле айткыла? Айткыла, анан мен оњго же солго бурулуп кетейин».

50 Ошондо Лабан менен Бетуел: «Бул иш Тењирден. Биз сага жакшы да, жаман да айта албайбыз.

51 Мына, Ребека алдыњда турат. Аны алып, жолго чык. Тењир айткандай, ал мырзањдын уулунун аялы болсун», – деп жооп беришти.

52 Ыбрайымдын кулу алардын сљзєн укканда, Тењирге жерге чейин башын ийип таазим этти.

53 Анан ал кул алтын-кємєш буюмдарды, кийимдерди алып чыгып, Ребекага берди. Агасы менен энесине да кымбат баалуу белектерди берди.

54 Ошентип, ал жанындагы кишилери менен конок болуп, тєнљп калды. Алар эртењ менен турушканда, кул аларга: «Эми мени мырзама коё бергиле», – деди.

55 Бирок кыздын бир тууганы менен энеси: «Кызыбыз биз менен, жок дегенде, он чакты кєн болсун. Андан кийин жљнљйсєњ», – дешти.

56 Бирок ал: «Мени кармабагыла, анткени Тењир менин жолумду ачкан. Мени коё бергиле, мырзама барайын», – деди.

57 Алар: «Кызды чакырып сурайлы, ал эмне дээр экен», – дешти.

58 Ребеканы чакырып, андан: «Бул киши менен барасыњбы?» – деп сурашты. Кыз: «Барам», – деп жооп берди.

59 Ошондо алар љздљрєнєн карындашы Ребеканы, анын эмчек энесин, Ыбрайымдын кулун, анын жанындагы кишилерди коё беришти.

60 Алар Ребекага: «Биздин карындашыбыз! Сенден мињ-мињдеген тукум тљрљлєп, укум-тукумуњ душмандарыњдын турак жайларын ээлесин!» – деп батасын беришти.

61 Анан Ребека жана анын кызматчысы ордуларынан туруп, тљљлљргљ минип, тиги кишинин артынан жљнљштє. Ошентип, Ыбрайымдын кулу Ребеканы алып, жљнљп кетти.

62 Ыскак болсо Бейир-Лакай-Ройиге келди, анткени ал тєштєк жеринде жашап жаткан.

63 Кеч киргенде, Ыскак сыйынганы талаага чыгып, кљз чаптырып караса, тљљлљр келе жатыптыр.

64 Ребека Ыскакты кљрљ коюп, тљљдљн тєшєп, кулдан:

65 «Бизди талаада тосуп келе жаткан ким?» – деп сурады. «Ал менин мырзам», – деп жооп берди кул. Ошондо Ребека чємбљттє алып, жамына калды.

66 Кул Ыскакка эмне кылганынын баарын айтып берди.

67 Ыскак кызды энеси Сааранын чатырына алып кирди. Ал Ребеканы алды, ал анын аялы болуп калды, ал кызды сєйєп калды. Ошентип, Ыскак энесинин кєйєтєнљн сооронду.