Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 23

1 Viaþa Sarei a fost de o sutã douãzeci ºi ºapte de ani: aceºtia sînt anii vieþii Sarei.

2 Sara a murit la Chiriat-Arba, adicã Hebron, în þara Canaan; ºi Avraam a venit sã jãleascã pe Sara ºi s`o plîngã.

3 Avraam s`a sculat apoi dinaintea moartei sale, ºi a vorbit astfel fiilor lui Het:

4 ,,Eu sînt strãin ºi venetic printre voi, daþi-mi un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca sã-mi îngrop moarta ºi s`o ridic dinaintea mea.``

5 Fiii lui Het au rãspuns astfel lui Avraam:

6 ,,Ascultã-ne, domnule! Tu eºti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapã-þi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri sã-þi îngropi moarta în mormîntul lui.``

7 Avraam s`a sculat ºi s`a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea norodului þãrii, adicã înaintea fiilor lui Het.

8 ªi le -a vorbit astfel: ,,Dacã gãsiþi cu cale sã-mi îngrop moarta ºi s`o iau dinaintea ochilor mei, ascultaþi-mã, ºi rugaþi pentru mine pe Efron, fiul lui Þohar,

9 sã-mi dea peºtera Macpela, care -i a lui, ºi care este chiar la marginea ogorului lui; sã mi -o dea în schimbul preþului ei, ca sã-mi slujeascã drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.``

10 Efron era ºi el acolo în mijlocul fiilor lui Het. ªi Efron, Hetitul, a rãspuns lui Avraam, în auzul fiilor lui Het ºi în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetãþii:

11 ,,Nu, domnul meu, ascultã-mã! Îþi dãruiesc ogorul ºi-þi dãruiesc ºi peºtera care este în el. Þi le dãruiesc în faþa fiilor norodului meu: ºi îngroapã-þi moarta.``

12 Avraam s`a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea norodului þãrii.

13 ªi a vorbit astfel lui Efron, în auzul norodului þãrii: ,,Ascultã-mã, te rog! Îþi dau preþul ogorului: primeºte -l dela mine; ºi-mi voi îngropa moarta în el.``

14 ªi Efron a rãspuns astfel lui Avraam:

15 ,,Domnul meu, ascultã-mã! O bucatã de pãmînt de patru sute de sicli de argint, ce este aceasta între mine ºi tine? Îngroapã-þi dar moarta!``

16 Avraam a înþeles pe Efron. ªi Avraam a cîntãrit lui Efron preþul cumpãrãrii despre care vorbise, în faþa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, cari mergeau la orice negustor.

17 Ogorul lui Efron din Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, ogorul ºi peºtera din el, ºi toþi copacii cari se aflau în ogor ºi în toate hotarele lui dejur împrejur,

18 au fost întãrite astfel ca moºie a lui Avraam, în faþa fiilor lui Het ºi a tuturor celor ce treceau pe poarta cetãþii.

19 Dupã aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastã-sa, în peºtera din ogorul Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, adicã Hebron, în þara Canaan.

20 Ogorul ºi peºtera din el au fost întãrite astfel lui Avraam ca ogor pentru înmormîntare, de cãtre fiii lui Het.