Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 20

1 Ыбрайым ал жерден чыгып, тєштєккљ келип, Кадеш менен Шурдун ортосуна жайгашып, Герар жеринде убактылуу жашап турду.

2 Ыбрайым љз аялы Саараны: «Бул менин карындашым», – деди. Ошондо Герар падышасы Абы-Мелек киши жиберип, Саараны алдыртты.

3 Кудай Абы-Мелекке тєн ичинде тєшєндљ келип, ага мындай деди: «Эми сен алган бул аял єчєн љлљсєњ, анткени анын кєйљљсє бар».

4 Абы-Мелек болсо Саарага тийген жок. Ал мындай деди: «Эгедерим! Кантип эле Сен айыпсыз элди жок кыласыњ?

5 Ыбрайым мага: “Бул менин карындашым”, – деп, љзє айтпады беле? Саара да: “Ал менин агам”, – деген. Мен муну таза жєрљк, таза кол менен кылгам».

6 Ошондо Кудай тєшєндљ ага мындай деди: «Сен муну таза жєрљк менен кылганыњды Мен билемин, ошондуктан сени ага тийгизбей, Мага каршы кєнљљ кылуудан сактап калдым.

7 Аялды кєйљљсєнљ азыр эле кайтарып бер, анткени ал – пайгамбар, ал сен єчєн сыйынсын, ошондо сен тирєє каласыњ. Эгерде кайтарып бербесењ, анда билип кой, сен бардык адамдарыњ менен кошо, сљзсєз, љлљсєњ».

8 Ошондо Абы-Мелек эртењ менен эрте туруп, љзєнєн бардык кулдарын чакырып алып, бул сљздљрдєн бардыгын аларга угуза айтып берди. Алар абдан коркуп кетишти.

9 Анан Абы-Мелек Ыбрайымды чакырып алып, ага: «Эмне єчєн сен бизге мындай кылдыњ? Мага жана менин падышачылыгыма чоњ кєнљљ келтиргидей, сага эмне кєнљљ кылдым эле? Сен туура эмес иш кылдыњ.

10 Сен бул ишти кандай ой менен кылдыњ эле?» – деди.

11 Ыбрайым мындай жооп берди: «Бул жерде Кудайдан коркуу жок болгондуктан, мени аялымдын айынан љлтєрєп коюшат деп ойлодум.

12 Ал, чын эле, менин карындашым. Экљљбєз аталаш бир тууганбыз, энебиз башка. Азыр болсо ал менин аялым.

13 Кудай мени атамдын єйєнљн жер кезєєгљ алып чыкканда, мен ага: “Мага ырайым кылып, кайсы жерге келсек да, бардык жерде сен мени: "Бул менин агам" де”, – деп айткан элем».

14 Ошондо Абы-Мелек Ыбрайымга майда жана бодо мал, кулдарды жана кєњдљрдє берди. Аялы Саараны да ага кайра берди.

15 Анан Абы-Мелек мындай деди: «Мына, менин жерим сенин алдыњда. Каалаган жерињде жаша».

16 Саарага да мындай деди: «Мына, мен бир тууган агања мињ кємєш шекел бердим. Бул сенин бєт элдин алдында ак экенињди билдирет, сен бардыгынын алдында акталдыњ».

17 Анан Ыбрайым Кудайга сыйынды. Ошондо Кудай Абы-Мелекти, анын аялын, кєњдљрєн сакайтты, алар тљрљй башташты.

18 Анткени Тењир Ыбрайымдын аялы Саара єчєн Абы-Мелектин єйєндљгє бардык аялдарды тљрљбљс кылып салган эле.