Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 19

1 Лот Содомдун дарбазасынын жанында отурганда, жанагы эки периште кечинде Содомго келди. Лот аларды кљрљ коюп, тосуп алуу єчєн, ордунан туруп, жерге чейин башын ийип таазим этип, мындай деди:

2 «Мырзаларым! Кулуњардын єйєнљ кирип, тєнљп кеткиле, бутуњарды жууп алгыла, эртењ менен туруп, жолуњарды улантасыњар». Бирок алар: «Жок, биз кљчљгљ тєнљйбєз», – дешти.

3 Ал аябай љтєнєп сурангандыктан, алар аныкына бет алып, єйєнљ келишти. Лот аларга сый кљрсљттє, ачыткысыз нан жасады. Алар жешти.

4 Алар жата электе, содомдуктардын жаш-карысы дебей, шаардын бардык тегерек-четинен келген эл єйдє тегеректеп алышты.

5 Лотту чакырып, ага мындай дешти: «Сага тєнљккљ келген кишилер кайда? Аларды бизге чыгарып бер. Биз аларга жакындайбыз».

6 Лот кире беришке чыгып, љзєнєн аркасынан эшикти бекитти.

7 Анан мындай деди: «Агайын-туугандар, жамандык кылбагыла.

8 Менин эркек кљрљ элек эки кызым бар, мен аларды чыгарып берейин, аларга каалаганыњарды кылгыла, бирок бул кишилерге тийбегиле, анткени булар менин єйємљ келишти».

9 Бирок алар: «Бери кел. Карасањ муну, келгин болуп туруп соттошкусу бар! Эми биз сага аларга кылгандан да жаман кылабыз», – деп, Лотту жљљлљп, эшикти сындырмакчы болушту.

10 Ошондо жанагы кишилер колдорун сунуп, Лотту єйгљ тартып киргизип, эшикти бекитип салышты.

11 Ал эми єйдєн кире беришиндеги адамдарды жашынан карысына чейин сокур кылып салышкандыктан, алар эшикти таба албай кыйналышты.

12 Жанагы кишилер Лотко мындай дешти: «Бул жерде дагы кимињ бар? Кєйљљ балањ болобу, уулдарыњ болобу, кыздарыњ болобу, шаарда кимињ болбосун, бардыгын бул жерден алып чык.

13 Анткени биз бул жерди жок кылабыз. Анын тургундарынан кордук кљргљндљрдєн зар-муњу Тењирге жетти, Тењир аны жок кылыш єчєн, бизди жиберди».

14 Ошондо Лот чыгып, болочок кєйљљ балдарына мындай деди: «Тургула, бул жерден чыгып кеткиле, анткени Тењир бул шаарды жок кылат». Бирок кєйљљ балдарына ал тамашалап жаткандай кљрєндє.

Лоттун Содомдон чыгышы

15 Тањ атары менен периштелер: «Шаардын мыйзамсыздыктары єчєн љлєп калбашыњ єчєн, ордуњан туруп, аялыњды жана колуњдагы эки кызыњды алып чык», – деп, Лотту шаштыра башташты.

16 Лот шашпагандыктан, жанагы кишилер Тењирдин ага болгон ырайымынан улам аны, аялын, эки кызын колдорунан алып, шаардын сыртына алып чыгышты.

17 Аларды сыртка чыгаргандан кийин, алардын бири мындай деди: «Љз жаныњды сакта, артыња кылчайып караба, бул тегеректин эч жерине токтобо, љлєп калбашыњ єчєн, тоого кач».

18 Бирок Лот аларга мындай деди: «Жок, Эгедерим!

19 Мына, Сенин кулуњ Сенин алдыњда ырайым тапты, мага чоњ ырайым кљрсљтєп, менин љмєрємдє сактап калдыњ, бирок тоого качып кете албайм, анткени кырсыкка кабылып љлєп калышым мємкєн.

20 Качып барууга мына бул шаар жакын, ал чакан шаар эмеспи. Ошол жакка качайын, чакан шаар эмеспи. Аман калам».

21 Ошондо Ал ага: «Макул, сенин каалооњ боюнча Мен сен айткан шаарды кыйратпайын.

22 Тезирээк ошол жакка кач, анткени сен ал жакка жетмейинче, Мен эч нерсе кыла албайм», – деди. Ошондон улам ал шаар Соар деп аталып калган.

23 Жер бетине кєн чыкканда, Лот Соарга келди.

24 Ошондо Тењир Содом менен Аморго асмандан Тењирден болгон кєкєрт менен отту жамгыр кылып тљктє.

25 Ошентип, Тењир бул шаарларды, алардын тегерек-четин, адамдарынан тартып, љсємдєктљрєнљ чейин кыйратып салды.

26 Аялы болсо Лоттун артынан келе жатып, кылчайып артын карады эле, туз мамыча болуп калды.

27 Ыбрайым эртењ менен эрте туруп, мурун Тењирдин алдында турган жерине жљнљдє.

28 Ал Содом менен Аморго жана алардын тегерек-четине кљз чаптырып караса, жерден мештин тєтєнєндљй болгон тєтєн кљтљрєлєп жатыптыр.

29 Кудай бул тегеректеги шаарларды кыйратып жатып, Ыбрайымды эстеди да, Лот жашаган шаарларды кыйратып жатканда, ал жерден Лотту алып чыкты.

Мааптыктар менен амондуктардын пайда болушу

30 Лот Соардан чыгып, эки кызы менен бирге тоодо жашап калды, анткени ал Соарда жашагандан коркту. Ал эки кызы менен бирге єњкєрдљ жашап турду.

31 Ошондо эжеси сињдисине: «Атабыз картайды. Бєт жер жєзєнєн салты боюнча жер єстєндљ бизге жакындай турган адам жок.

32 Ошондуктан атабызды шарапка тойгузуп, аны менен жатып, атабыздан тукум улайлы», – деди.

33 Алар ошол тєнє љз атасын шарапка тойгузушту. Анан эжеси кирип, љз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок.

34 Эртеси кєнє эжеси сињдисине: «Мен кечээ атам менен жаттым. Бєгєн тєндљ да аны шарапка тойгузалы. Анан сен кирип, аны менен жат, атабыздан тукум улайлы», – деди.

35 Алар бул тєнє да атасын шарапка тойгузушту. Анан сињдиси кирип, љз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок.

36 Ошентип, Лоттун эки кызы тењ љз атасынан кош бойлуу болуп калышты.

37 Эжеси уул тљрљп, атын Маап койду. Ал – ушул кєнгљ чейин Маап элинин атасы.

38 Сињдиси да уул тљрљп, атын Бен-Ами койду. Ал – ушул кєнгљ чейин Амон элинин атасы.