Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 18

1 Domnul i S`a arãtat la stejarii lui Mamre, pe cînd Avraam ºedea la uºa cortului, în timpul zãdufului zilei.

2 Avraam a ridicat ochii, ºi s`a uitat: ºi iatã cã trei bãrbaþi stãteau în picioare lîngã el. Cînd i -a vãzut, a alergat înaintea lor, dela uºa cortului, ºi s`a plecat pînã la pãmînt.

3 Apoi a zis: ,,Doamne, dacã am cãpãtat trecere în ochii Tãi, nu trece, rogu-Te, pe lîngã robul Tãu.

4 Îngãduie sã se aducã puþinã apã, ca sã vi se spele picioarele; ºi odihniþi-vã subt copacul acesta.

5 Am sã mã duc sã iau o bucatã de pîne, ca sã prindeþi la inimã, ºi dupã aceea vã veþi vedea de drum; cãci pentru aceasta treceþi pe lîngã robul vostru.`` ,,Fã cum ai zis``, i-au rãspuns ei.

6 Avraam s`a dus repede în cort la Sara, ºi a zis: ,,Ia repede, trei mãsuri de fãinã albã, frãmîntã, ºi fã turte.``

7 ªi Avraam a alergat la vite, a luat un viþel tînãr ºi bun, ºi l -a dat unei slugi sã -l gãteascã în grabã.

8 Apoi a luat unt ºi lapte, împreunã cu viþelul pe care -l gãtise, ºi l -a pus înaintea lor. El însuº a stãtut lîngã ei, sub copac, ºi le -a slujit pãnã ce au mîncat.

9 Atunci ei i-au zis: ,,Unde este nevastã-ta Sara?`` ,,Uite -o în cort,`` a rãspuns el.

10 Unul dintre ei a zis: ,,La anul pe vremea aceasta, Mã voi întoarce negreºit la tine; ºi iatã cã Sara, nevastã-ta, va avea un fiu.`` Sara asculta la uºa cortului, care era înapoia lui.

11 Avraam ºi Sara erau bãtrîni, înaintaþi în vîrstã; ºi Sarei nu -i mai venea rînduiala femeilor.

12 Sara a rîs în sine, zicînd: ,,Acum, cînd am îmbãtrînit, sã mai am pofte? Domnul meu bãrbatul de asemenea este bãtrîn.``

13 Domnul a zis lui Avraam: ,,Pentru ce a rîs Sara, zicînd: ,Cu adevãrat sã mai pot avea copil eu, care sînt bãtrînã?`

14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mã voi întoarce la tine, ºi Sara va avea un fiu.``

15 Sara a tãgãduit, ºi a zis: ,,N`am rîs.`` Cãci i -a fost fricã. Dar El a zis: ,,Ba da, ai rîs.``

16 Bãrbaþii aceia s`au sculat sã plece, ºi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, sã -i petreacã.

17 Atunci Domnul a zis: ,,Sã ascund Eu oare de Avraam ce am sã fac?...

18 Cãci Avraam va ajunge negreºit un neam mare ºi puternic, ºi în el vor fi binecuvîntate toate neamurile pãmîntului.

19 Cãci Eu îl cunosc ºi ºtiu cã are sã porunceascã fiilor lui ºi casei lui dupã el sã þinã Calea Domnului, fãcînd ce este drept ºi bine, pentruca astfel Domnul sã împlineascã faþã de Avraam ce i -a fãgãduit``...

20 ªi Domnul a zis: ,,Strigãtul împotriva Sodomei ºi Gomorei s`a mãrit, ºi pãcatul lor într`adevãr este nespus de greu.

21 Deaceea Mã voi pogorî acum sã vãd dacã în adevãr au lucrat în totul dupã zvonul venit pînã la Mine; ºi dacã nu va fi aºa, voi ºti.``

22 Bãrbaþii aceia s`au depãrtat, ºi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stãtea tot înaintea Domnului.

23 Avraam s`a apropiat, ºi a zis: ,,Vei nimici Tu oare ºi pe cel bun împreunã cu cel rãu?``

24 Poate cã în mijlocul cetãþii sînt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare ºi pe ei, ºi nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci zeci de oameni buni, cari sînt în mijlocul ei?

25 Sã omori pe cel bun împreunã cu cel rãu, aºa ca cel bun sã aibã aceeaºi soartã ca cel rãu, departe de Tine aºa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecã tot pãmîntul nu va face oare dreptate?``

26 ªi Domnul a zis: ,,Dacã voi gãsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetãþii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.``

27 Avraam a luat din nou cuvîntul, ºi a zis: ,,Iatã, am îndrãsnit sã vorbesc Domnului, eu care nu sînt decît praf ºi cenuºã.

28 Poate cã din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toatã cetatea?`` ªi Domnul a zis: ,,N`o voi nimici, dacã voi gãsi în ea patruzeci ºi cinci de oameni buni.``

29 Avraam I -a vorbit mai departe, ºi a zis: ,,Poate cã se vor gãsi în ea numai patruzeci de oameni buni.`` ªi Domnul a zis: ,,N`o voi nimici pentru cei patruzeci.``

30 Avraam a zis: ,,Sã nu Te mînii, Doamne, dacã voi mai vorbi. Poate cã se vor gãsi în ea numai treizeci de oameni buni.`` ªi Domnul a zis: ,,N`o voi nimici, dacã voi gãsi în ea treizeci de oameni buni.``

31 Avraam a zis: ,,Iatã, am îndrãsnit sã vorbesc Domnului. Poate cã se vor gãsi în ea numai douãzeci de oameni buni.`` ªi Domnul a zis: ,,N`o voi nimici, pentru cei douãzeci.``

32 Avraam a zis: ,,Sã nu Te mînii, Doamne, dacã voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate cã se vor gãsi în ea numai zece oameni buni.`` ªi Domnul a zis: ,,N`o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.``

33 Dupã ce a isprãvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. ªi Avraam s`a întors la locuinþa lui. Cei doi îngeri la Sodoma.