Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 18

1 Тењир Мамрей деген эмен токоюнун жанында Ыбрайымга келди. Ал кєн ысыкта чатырдын кире беришинде отурган.

2 Ал башын кљтљрєп караса, тушунда єч эркек киши турган экен. Аларды кљрєп, чатырдын кире беришинен утурлай чуркап барып, аларга жерге чейин башын ийип таазим этти.

3 Анан мындай деди: «Эгедерим! Эгерде мен Сенин кљз алдыњда ырайым тапкан болсом, кулуњдун жанынан кыя љтпљ.

4 Азыр бир аз суу алып келип, бутуњарды жууп беришет. Ушул дарактын тєбєндљ эс алгыла.

5 Мен тамак-аш алып келейин, кубаттанып алып, жолго чыккыла, анткени кулуњардын жанынан љтєп баратасыњар». Алар ага: «Айтканыњдай кыл», – дешти.

6 Ошондо Ыбрайым чатырга шашып кирип, Саарага мындай деди: «Бол тезирээк, эњ жакшы ундан єч сата камыр жууруп, ачыткысыз нан жасай кой».

7 Анан Ыбрайым бадага чуркап барып, бир жакшы жаш музоону алып келип, уланга карматты. Улан аны даярдаганга шашты.

8 Анан май, сєт, бышырылган музоо этин алып келип, алардын алдына койду. Алар тамак жеп жатышканда, љзє алардын жанында, дарактын тєбєндљ турду.

9 Алар андан: «Аялыњ Саара кайда?» – деп сурашты. Ал: «Ушул жерде, чатырда», – деп жооп берди.

10 Алардын бири мындай деди: «Мен келерки жылы ушул эле убакта сеникинде болом, ошондо аялыњ Саара уулдуу болот». Саара болсо анын артындагы чатырдын оозунда угуп турган эле.

11 Ыбрайым менен Саара картайып, улгайып калышкан эле. Сааранын аялдарга мєнљздєє нерсеси токтоп калган болчу.

12 Саара ичинен кєлєп: «Картайып калганда, мага ушундай сооронуч болмок беле? Мырзам да кары», – деди.

13 Ошондо Тењир Ыбрайымга мындай деди: «“Картайып калганымда кантип эле тљрљйєн?” – деп, Саара эмне єчєн кєлдє?

14 Тењир єчєн кыйын нерсе барбы? Келерки жылы, айтылган мљљнљттљ Мен сеникинде болом, ошондо Саара уулдуу болот».

15 Саара болсо: «Мен кєлгљн жокмун», – деп, мойнуна албай койду. Анткени ал коркуп кеткен эле. Бирок Ал: «Жок, сен кєлдєњ», – деди.

16 Анан алар орундарынан турушту да, ал жерден Содомго жљнљштє. Ыбрайым аларды узатып коюу єчєн, алар менен кошо жљнљдє.

17 Ошондо Тењир мындай деди: «Мен кыла турган ишимди Ыбрайымдан жашырмак белем!

18 Ыбрайымдан улуу жана кєчтєє эл чыгары анык. Жер жєзєндљгє бардык элдер ал аркылуу бата алышат.

19 Анткени Мен аны љз уулдарына жана љзєнљн кийинки укум-тукумуна чындык жана адилеттєєлєк менен жашоону, Тењирдин жолунда жєрєєнє осуяттасын деп тандап алдым. Тењир Ыбрайымга айтканын орундатат».

20 Анан Тењир мындай деди: «Содом менен Амордун кєнљљсє абдан оор, алардан кордук кљргљндљрдєн ыйы катуу.

21 Тєшєп кљрљйєн, алардын кылып жаткан иштери Мага жеткен ыйчалык бекен же жокпу, билейин».

22 Ошентип, алар ал жерден бурулуп, Содомго кетишти. Ыбрайым болсо дагы эле Тењирдин алдында турду.

23 Анан Ыбрайым Тењирге жакын келип, мындай деди: «Кантип эле Сен адил адамды мыйзамсыз менен бирге жок кыласыњ?

24 Балким, бул шаарда элєє адил адам бардыр? Кантип эле Сен ал жердеги элєє адил адам єчєн аларга ырайым кылбай жок кыласыњ?

25 Мыйзамсызга эмне болсо, адилге да ошол болбошу єчєн, Сен адилди мыйзамсыз менен бирге жок кылбайсыњ, Сен эч качан андай кылбайсыњ! Бєт жер жєзєнєн Соту адилетсиз сот жєргєзмљк беле?»

26 Ошондо Тењир мындай деди: «Эгерде Мен Содом шаарынан элєє адил адам тапсам, анда Мен алар єчєн ал жерге ырайым кылам».

27 Ыбрайым: «Мен топурак жана кєл болсом да, Эгедериме сєйлљгљнгљ батындым.

28 Эгерде элєє адилге бешљљ жетпей калса, жетпеген беш адам єчєн Сен бєтєндљй шаарды кыйратасыњбы?» – деп сурады. Тењир ага: «Эгерде андан кырк бешти тапсам, кыйратпайм», – деп жооп берди.

29 Ыбрайым Тењир менен сєйлљшєєсєн улантып: «Мємкєн, ал жерден кырк адил адам табылар», – деди. Тењир ага: «Кырк адам єчєн да андай кылбайм», – деди.

30 Ыбрайым дагы: «Менин айта турган сљзємљ Эгедерим каарданбаса экен. Мємкєн, ал жерден отузу табылар?» – деди. Тењир ага: «Эгер отузу табылса да, андай кылбайм», – деди.

31 Ыбрайым дагы: «Мен Эгедериме сєйлљгљнгљ батындым. Мємкєн, ал жерден жыйырмасы табылар?» – деди. Тењир ага: «Жыйырмасы єчєн да андай кылбайм», – деди.

32 Ошондо Ыбрайым Тењирге: «Мен дагы бир жолу айтсам, Эгедерим каарданбаса экен. Мємкєн, ал жерден ону табылар?» – деди. Тењир ага: «Ону єчєн да жок кылбайм», – деди.

33 Ошондо Тењир Ыбрайым менен сєйлљшєєсєн токтотуп, анын жанынан кетти. Ыбрайым болсо љз єйєнљ кайтып келди.