Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 17

1 Ыбрам токсон тогуз жашка чыкканда, Тењир ага келип, мындай деди: «Мен кудуреттєє Кудаймын. Менин алдымда тєз жєр, кемчиликсиз бол.

2 Мен сени менен келишим тєзљм, сени абдан кљбљйтљм».

3 Ошондо Ыбрам жєзтљмљндљп жыгылды. Кудай аны менен сєйлљшєєсєн улантып, мындай деди:

4 «Сени менен тєзгљн Менин келишимим – бул Мен. Сен кљптљгљн элдердин атасы болосуњ.

5 Сенин атыњ мындан ары Ыбрам эмес, Ыбрайым болот, анткени Мен сени кљптљгљн элдердин атасы кылам.

6 Мен сенин тукумуњду абдан кљбљйтєп, сенден элдерди чыгарам, сенден падышаларды чыгарам.

7 Сенин, сенин тукумуњдун Кудайы Мен болом деп, Мен сени менен, сенин тукумуњ менен тєбљлєк келишим тєзљм.

8 Ошентип, сага жана сенин тукумуња сен келгин болуп жашап жаткан Канаан жерин тєбљлєккљ берем, алардын Кудайы болом».

Сєннљткљ отургузуу – Кудайдын Ыбрайым менен тєзгљн келишиминин белгиси

9 Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Сен Менин келишимимди сакта, сенин тукумуњ да муундан муунга Менин келишимимди сактасын.

10 Мени менен силердин, сенин тукумуњдун, ортосунда тєзєлгљн, силер сактай турган Менин келишимим бул: бардык эркектерињер сєннљткљ отургузулсун.

11 Сєннљткљ отургузулгула, бул силер менен Менин ортомдогу келишимдин белгиси болот.

12 Сенин уругуњдан чыкпаган, кємєшкљ сатылып алынган, бљтљн элдик жана сенин єйєњдљ туулган ар бир эркек бала тљрљлгљнєнљ сегиз кєн болгондо сєннљткљ отургузулсун. Бул муундан муунга сакталсын.

13 Сенин єйєњдљ тљрљлгљн жана кємєшкљ сатылып алынган эркек аттуулар, сљзсєз, сєннљткљ отургузулууга тийиш. Ошентип, Менин келишимим силердин денењерде тєбљлєк келишим болот.

14 Сєннљткљ отургузулбаган эркек љз элинин арасынан жок кылынат, анткени ал Менин келишимимди бузду».

15 Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Аялыњ Сараны Сара дебе, анын аты Саара болот.

Кудайдын Ыскакты убада кылышы

16 Мен ага батамды берем. Андан сага уул берем. Саарага батамды берем, андан элдер, элдердин падышалары чыгат».

17 Ошондо Ыбрайым жєзтљмљндљп жыгылып: «Кантип эле жєзгљ чыккан адамдан уул тљрљлсєн? Токсон жаштагы Саара кантип эле тљрљсєн?» – деп, ичинен кєлдє.

18 Ыбрайым Кудайга минтип айтты: «О, Сенин алдыњда Ысмайыл эле тирєє жєрсљ экен!»

19 Кудай мындай деди: «Сага аялыњ Саара љзє уул тљрљп берет. Сен ага Ыскак деген ат коёсуњ. Мен аны менен жана анын кийинки укум-тукуму менен тєбљлєктєє келишим тєзљм.

20 Мен сенин Ысмайыл жљнєндљ айтканыњды да уктум. Эми Мен ага батамды берип, аны кайрып келем да, абдан кљп кылып кљбљйтљм. Андан он эки уруу башчысы тљрљлљт. Мен андан улуу эл чыгарам.

21 Бирок Мен келишимимди келерки жылы ушул маалда Саара сага тљрљп бере турган Ыскак менен тєзљм».

22 Ошондон кийин Кудай Ыбрайым менен сєйлљшєєсєн токтотуп, анын жанынан жогору кљтљрєлєп кетти.

23 Ыбрайым љз уулу Ысмайылды, љз єйєндљ тљрљлгљндљрдє, кємєшєнљ сатып алгандарды, љзєнєн єйєндљгє эркек аттуулардын баарын дал ошол кєнє Кудай айткандай кылып, сєннљткљ отургузду.

24 Сєннљткљ отургузулганда, Ыбрайым токсон тогуз жашта эле.

25 Ал эми анын уулу Ысмайыл сєннљткљ отургузулганда, он єч жашта эле.

26 Так ошол кєнє Ыбрайым да, анын уулу Ысмайыл да сєннљткљ отургузулду.

27 Аны менен бирге анын єйєндљгє эркек аттуулардын баары, анын єйєндљ тљрљлгљндљр жана бљтљн уруудан кємєшкљ сатылып алынгандар сєннљткљ отургузулду.