Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 16

1 Sarai, nevasta lui Avram, nu -i nãscuse deloc copii. Ea avea o roabã egipteancã numitã Agar.

2 ªi Sarai a zis lui Avram: ,,Iatã, Domnul m`a fãcut stearpã; intrã, te rog, la roaba mea; poate cã voi avea copii dela ea.`` Avram a ascultat cele spuse de Sarai.

3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, ºi a dat -o de nevastã bãrbatului sãu Avram, dupã ce Avram locuise ca strãin zece ani în þara Canaan.

4 El a intrat la Agar, ºi ea a rãmas însãrcinatã. Cînd s`a vãzut ea însãrcinatã, a privit cu dispreþ pe stãpînã-sa.

5 ªi Sarai a zis lui Avram: ,,Asupra ta sã cadã batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi þi-am dat în braþe pe roaba mea; ºi ea, cînd a vãzut cã a rãmas însãrcinatã, m`a privit cu dispreþ. Sã judece Domnul între mine ºi tine!``

6 Avram a rãspuns Saraiei: ,,Iatã, roaba ta este în mîna ta; fã -i ce-þi place!`` Atunci Sarai s`a purtat rãu cu ea; ºi Agar a fugit de ea.

7 Îngerul Domnului a gãsit -o lîngã un izvor de apã în pustie, ºi anume lîngã izvorul care este pe drumul ce duce la ªur.

8 El a zis: ,,Agar, roaba Saraiei, de unde vii, ºi unde te duci?`` Ea a rãspuns: ,,Fug de stãpîna mea Sarai.``

9 Îngerul Domnului i -a zis: ,,Intoarce-te la stãpînã-ta, ºi supune-te supt mîna ei.``

10 Îngerul Domnului i -a zis: ,,Îþi voi înmulþi foarte mult sãmînþa, ºi ea va fi atît de multã la numãr, cã nu va putea fi numãratã.``

11 Îngerul Domnului i -a zis: ,,Iatã, acum eºti însãrcinatã, ºi vei naºte un fiu, cãruia îi vei pune numele Ismael; cãci Domnul a auzit mîhnirea ta.

12 El va fi ca un mãgar sãlbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, ºi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; ºi va locui în faþa tuturor fraþilor lui.``

13 Ea a numit Numele Domnului care -i vorbise: ,,Tu eºti Dumnezeu care mã vede!`` Cãci a zis ea: ,,Cu adevãrat, am vãzut aici spatele Celuice m`a vãzut!``

14 De aceea fîntîna aceea s`a numit ,,Fîntîna Celui viu care mã vede``; ea este între Cades ºi Bared.

15 Agar a nãscut lui Avram un fiu; ºi Avram a pus fiului, pe care i l -a nãscut Agar, numele Ismael.

16 Avram era de optzeci ºi ºase de ani, cînd i -a nãscut Agar pe Ismael.