Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 16

1 Ыбрамдын аялы Сара тљрљгљн жок. Анын Ажар деген мисирлик кєњє бар болчу.

2 Сара Ыбрамга мындай деди: «Тењир мени тљрљбљс кылып койду. Менин кєњємдєн єстєнљ кир, балким, мен андан балалуу болормун». Ыбрам Саранын тилин алды.

3 Ошентип, Ыбрамдын Канаан жеринде турганына он жыл болгондо, Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик кєњєн кєйљљсє Ыбрамга аялдыкка алып берди.

4 Ал Ажарга жакындады. Анын боюна бєттє. Боюна бєткљнєн билип, ал мырзайымы Сараны жек кљрљ баштады.

5 Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: «Менин таарынычыма сен кєнљљлєєсєњ. Кєњємдє сага бердим эле. Ал болсо љзєнєн боюна бєткљнєн билип, мени жек кљрљ баштады. Экљљбєздєн ортобузга Тењир Љзє сот болсун».

6 Ыбрам Сарага мындай деди: «Мына, кєњєњ љз колуњда. Эмне кылам десењ, љзєњ бил». Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти.

7 Тењирдин периштеси аны чљлдљгє булак суусунун жанынан, Шурга кеткен жолдогу булактын жанынан тапты.

8 Анан ага мындай деди: «Ажар, Саранын кєњє! Сен кайдан келдињ, кайда бара жатасыњ?» Ал: «Мен љзємдєн мырзайымым Сарадан качып бара жатам», – деп жооп берди.

9 Тењирдин периштеси ага мындай деди: «Мырзайымыња кайра бар да, ага баш ий.

10 Укум-тукумуњду кљбљйткљндљн кљбљйтљм, кљптєгєнљн санап чыккыс болот».

11 Тењирдин периштеси ага дагы мындай деди: «Азыр сенин боюњда бар, уул тљрљйсєњ, атын Ысмайыл деп коёсуњ, анткени сенин кайгы-муњуњду Тењир укту.

12 Ал эл арасында жапайы эшектей болот. Ал баарына каршы, баары ага каршы болот. Ал љз бир туугандарынын жанында жашайт».

13 Ошондо Ажар: «Мен бул жерден мени кљргљндє чын эле кљрдєм», – деп, љзєнљ сєйлљгљн Тењирге мындай деп ат койду: «Сен мени кљрєп турган Кудайсыњ».

14 Ошон єчєн ал булак Бейир-Лакай-Ройи деп аталат. Ал Кадеш менен Береттин ортосунда жайгашкан.

15 Ажар Ыбрамга уул тљрљп берди. Ыбрам Ажардан тљрљлгљн уулунун атын Ысмайыл койду.

16 Ажар Ыбрамга Ысмайылды тљрљп бергенде, Ыбрам сексен алты жашта эле.