Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 15

1 Dupã aceste întîmplãri, Cuvîntul Domnului a vorbit lui Avram într`o vedenie, ºi a zis: ,,Avrame, nu te teme; Eu sînt scutul tãu, ºi rãsplata ta cea foarte mare.``

2 Avram a rãspuns: ,,Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cãci mor fãrã copii; ºi moºtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.``

3 ªi Avram a zis: ,,Iatã cã nu mi-ai dat sãmînþã, ºi slujitorul nãscut în casa mea va fi moºtenitorul meu.``

4 Atunci Cuvîntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Nu el va fi moºtenitorul tãu, ci cel ce va ieºi din tine, acela va fi moºtenitorul tãu.``

5 ªi, dupã ce l -a dus afarã, i -a zis: ,,Uitã-te spre cer, ºi numãrã stelele, dacã poþi sã le numeri.`` ªi i -a zis: ,,Aºa va fi sãmînþa ta.``

6 Avram a crezut pe Domnul, ºi Domnul i -a socotit lucrul acesta ca neprihãnire.

7 Domnul i -a mai zis: ,,Eu sînt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sã-þi dau în stãpînire þara aceasta.``

8 Avram a rãspuns: ,,Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaºte cã o voi stãpîni?``

9 ªi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncanã de trei ani, o caprã de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea ºi un pui de porumbel.``

10 Avram a luat toate dobitoacele acestea, le -a despicat în douã, ºi a pus fiecare bucatã una în faþa alteia; dar pasãrile nu le -a despicat.

11 Pãsãrile rãpitoare s`au nãpustit peste stîrvuri; dar Avram le -a izgonit.

12 La apusul soarelui, un somn adînc a cãzut peste Avram; ºi iatã cã l -a apucat o groazã ºi un mare întunerec.

13 ªi Domnul a zis lui Avram: ,,Sã ºtii hotãrît cã sãmînþa ta va fi strãinã într`o þarã, care nu va fi a ei; acolo va fi robitã, ºi o vor apãsa greu, timp de patru sute de ani.

14 Dar pe neamul cãruia îi va fi roabã, îl voi judeca Eu: ºi pe urmã va ieºi deacolo cu mari bogãþii.

15 Tu vei merge în pace la pãrinþii tãi; vei fi îngropat dupã o bãtrîneþã fericitã.

16 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; cãci nelegiuirea Amoriþilor nu ºi -a atins încã vîrful.``

17 Dupã ce a asfinþit soarele, s`a fãcut un întunerec adînc; ºi iatã cã a ieºit un fum ca dintr`un cuptor, ºi niºte flãcãri au trecut printre dobitoacele despicate.

18 În ziua aceea, Domnul a fãcut un legãmînt cu Avram, ºi i -a zis: ,,Seminþei tale dau þara aceasta, dela rîul Egiptului pînã la rîul cel mare, rîul Eufrat,

19 ºi anume; þara Cheniþilor, a Cheniziþilor, a Cadmoniþilor,

20 a Hetiþilor, a Fereziþilor, a Refaimiþilor,

21 a Amoriþilor, a Cananiþilor, a Ghirgasiþilor ºi a Iebusiþilor.``