Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 14

1 Pe vremea lui Amrafel, împãratul ªinearului, lui Arioc, împãratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împãratul Elamului, ºi lui Tideal, împãratul Goiimului,

2 s`a întîmplat cã ei au fãcut rãzboi cu Bera, împãratul Sodomei, cu Birºa, împãratul Gomorei, cu ªineab, împãratul Admei, cu ªemeeber, împãratul Þeboimului ºi cu împãratul Belei sau Þoarului.

3 Aceºtia din urmã s`au adunat cu toþii în valea Sidim, adicã Marea Sãratã.

4 Timp de doisprezece ani fuseserã supuºi lui Chedorlaomer; ºi în anul al treisprezecelea s`au rãsculat.

5 Dar, în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer ºi împãraþii cari erau cu el au pornit, ºi au bãtut pe Refaimi la Aºterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la ªave-Chiriataim,

6 ºi pe Horiþi în muntele lor Seir, pînã la stejarul Paran, care este lîngã pustie.

7 Apoi s`au întors, au venit la En-Miºpat, sau Cades, ºi au bãtut pe Amaleciþi pe tot þinutul lor, ca ºi pe Amoriþi, cari locuiau la Haþaþon-Tamar.

8 Atunci au ieºit împãratul Sodomei, împãratul Gomorei, împãratul Admei, împãratul Þeboimului ºi împãratul Belei sau Þoarului, ºi s`au aºezat în linie de bãtae împotriva lor, în valea Sidim,

9 ºi anume: împotriva lui Chedorlaomer, împãratul Elamului, împotriva lui Tideal, împãratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împãratul ªinearului ºi împotriva lui Arioc, împãratul Elasarului: patru împãraþi împotriva a cinci.

10 Valea Sidim era acoperitã cu fîntîni de smoalã. Împãratul Sodomei ºi împãratul Gomorei au luat -o la fugã, ºi au cãzut în ele; ceilalþi au fugit spre munte.

11 Biruitorii au luat toate bogãþiile Sodomei ºi Gomorei, ºi toate merindele lor, ºi au plecat.

12 Au luat ºi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma; au luat ºi averile lui, ºi au plecat.

13 A venit unul, care scãpase, ºi a dat de ºtire lui Avram, Evreul; acesta locuia lîngã ºtejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eºcol, ºi fratele lui Aner, cari fãcuserã legãturã de pace cu Avram.

14 Cum a auzit Avram cã fratele sãu fusese luat prins de rãzboi, a înarmat treisute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, nãscuþi în casa lui, ºi a urmãrit pe împãraþii aceia pînã la Dan.

15 ªi -a împãrþit oamenii în mai multe cete, s`a aruncat asupra lor noaptea, i -a bãtut, ºi i -a urmãrit pînã la Hoba, care este la stînga Damascului.

16 A adus înapoi toate bogãþiile; a luat înapoi ºi pe fratele sãu Lot, cu averile lui, precum ºi pe femei, ºi norodul.

17 Dupãce s`a întors Avram dela înfrîngerea lui Chedorlaomer ºi a împãraþilor cari erau împreunã cu el, împãratul Sodomei i -a ieºit în întîmpinare în valea ªave, sau Valea Împãratului.

18 Melhisedec, împãratul Salemului, a adus pîne ºi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt.

19 Melhisedec a binecuvîntat pe Avram, ºi a zis: ,,Binecuvîntat sã fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului ºi al pãmîntului.

20 Binecuvîntat sã fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrãjmaºii tãi în mînile tale!`` ªi Avram i -a dat zeciuialã din toate.

21 Împãratul Sodomei a zis lui Avram: ,,Dã-mi oamenii, ºi þine bogãþiile pentru tine.``

22 Avram a rãspuns împãratului Sodomei: ,,Ridic mîna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului ºi al pãmîntului,

23 ºi jur cã nu voi lua nimic din tot ce este al tãu, nici mãcar un fir de aþã, nici mãcar o curea de încãlþãminte, ca sã un zici: ,Am îmbogãþit pe Avram.` Nimic pentru mine!

24 afarã de ce au mîncat flãcãii, ºi partea oamenilor cari au mers cu mine, Aner, Eºcol ºi Mamre: ei pot sã-ºi ia partea lor!``