Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 13

1 Avram s`a suit din Egipt în þara dela meazãzi, el, nevastã-sa, ºi tot ce avea, împreunã cu Lot.

2 Avram era foarte bogat în vite, în argint, ºi în aur.

3 Din þara dela meazãzi s`a îndreptat ºi a mers pînã la Betel, pînã la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel ºi Ai,

4 în locul unde era altarul, pe care -l fãcuse mai înainte. ªi acolo, Avram a chemat Numele Domnului.

5 Lot, care cãlãtorea împreunã cu Avram, avea ºi el oi, boi ºi corturi.

6 ªi þinutul acela nu -i încãpea sã locuiascã împreunã; cãci averile lor erau aºa de mari, încît nu puteau sã locuiascã împreunã.

7 S`a iscat o ceartã între pãzitorii vitelor lui Avram ºi pãzitorii vitelor lui Lot. Cananiþii ºi Feresiþii locuiau atunci în þarã.

8 Avram a zis lui Lot: ,,Te rog, sã nu fie ceartã între mine ºi tine, ºi între pãzitorii mei ºi pãzitorii tãi, cãci sîntem fraþi.

9 Nu -i oare toatã þara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacã apuci tu la stînga, eu voi apuca la dreapta; dacã apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stînga.``

10 Lot ºi -a ridicat ochii, ºi a vãzut cã toatã Cîmpia Iordanului era bine udatã în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma ºi Gomora, pînã la Þoar, era ca o grãdinã a Domnului, ca þara Egiptului.

11 Lot ºi -a ales toatã Cîmpia Iordanului, ºi a mers spre rãsãrit. Astfel s`au despãrþit ei unul de altul.

12 Avram a locuit în þara Canaan, iar Lot a locuit în cetãþile din Cîmpie, ºi ºi -a întins corturile pînã la Sodoma.

13 Oamenii din Sodoma erau rãi, ºi afarã din cale de pãcãtoºi împotriva Domnului.

14 Domnul a zis lui Avram, dupã ce s`a despãrþit Lot de el: ,,Ridicã-þi ochii, ºi, din locul în care eºti, priveºte spre meazã noapte ºi spre meazã zi, spre rãsãrit ºi spre apus;

15 cãci toatã þara pe care o vezi, þi -o da þie ºi seminþei tale în veac.

16 Îþi voi face sãmînþa ca pulberea pãmîntului de mare; aºa cã, dacã poate numãra cineva pulberea pãmîntului, ºi sãmînþa ta va putea sã fie numãratã.

17 Scoalã-te, strãbate þara în lung ºi în lat; cãci þie þi -o voi da``.

18 Avram ºi -a ridicat corturile, ºi a venit de a locuit lîngã stejarii lui Mamre, cari sînt lîngã Hebron. ªi acolo a zidit un altar Domnului.