Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 13

1 Ыбрам аялы жана љзєнєн кишилери менен Мисирден чыгып, тєштєктє карай жљнљдє. Аны менен Лот да жљнљдє.

2 Ыбрам малга да, кємєшкљ да, алтынга да аябай бай эле.

3 Ал тєштєктљн Бейтелди кљздљй жєрєп отуруп, Бейтел менен Айдын ортосундагы мурда чатыры турган жерге келди.

4 Курмандык чалынуучу жай курган мурдагы жерине келип, Ыбрам Тењирдин атын чакырды.

5 Ыбрам менен жєргљн Лоттун да майда жана бодо малы, чатырлары болгон.

6 Аларга бирге жашаганга жер тардык кылды, анткени алардын мал-мєлкє љтљ кљп болгондуктан, бирге жашоого мємкєн болбой калган эле.

7 Бир кєнє Ыбрам менен Лоттун койчуларынын ортосунда талаш болду. Ал жерде ошол кезде канаандыктар менен периздиктер жашап турушкан эле.

8 Ошондо Ыбрам Лотко мындай деди: «Сен экљљбєздєн, малчыларыбыздын ортосунда чыр-чатак болбосун, анткени экљљбєз тууганбыз.

9 Мына, бардык жер сенин алдыњда. Менден бљлєн. Эгерде сен сол тарапка кетсењ, мен оњ тарапка кетейин. Эгерде сен оњ тарапка кетсењ, мен сол тарапка кетейин».

10 Лот кљз чаптырып, Иордандын бєт тегерек-четин кљрдє. Тењир Содом менен Аморду жок кыла электе, Соарга чейинки бардык жерлер Тењирдин багындай, Мисир жериндей сугарылып турчу.

11 Ошондо Лот љзєнљ Иордандын бєт тегерек-четин тандады да, чыгышты кљздљй жљнљдє. Ошентип, алар бири-биринен бљлєнєштє.

12 Ыбрам Канаан жеринде жашап калды, ал эми Лот тегерек-четтеги шаарларда жашап, љз чатырларын Содомго чейин тикти.

13 Содомдун тургундары болсо Тењирдин алдында кєнљљгљ баткан жаман адамдар эле.

Ыбрамдын Хебронго кљчєп келиши

14 Лот Ыбрамдан бљлєнєп кеткенден кийин, Тењир Ыбрамга мындай деди: «Азыркы турган ордуњдан тєндєккљ, тєштєккљ, чыгышка жана батышка кљз чаптырып кара.

15 Анткени сен кљрєп турган жердин бардыгын Мен сага жана сенин укум-тукумуња тєбљлєккљ берем.

16 Сенин укум-тукумуњду кумдай кљп кылам. Ким кумду санай алат? Эгерде ал саналса, анда сенин укум-тукумуњ да саналат.

17 Тургун да, мына бул жерди узун-туурасынан аралап чык, анткени Мен аны сага берем».

18 Ыбрам чатырын жыйнап, Хеброндогу Мамрей деген эмен токоюнун жанына барып жайланышты. Ал жерде Тењирге арнап курмандык чалынуучу жай курду.