Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 12

1 Тењир Ыбрамга мындай деди: «Љз жерињен, љз туугандарыњан, атањдын єйєнљн бљлєнєп чыгып, Мен кљрсљткљн жерге бар.

2 Мен сенден улуу эл чыгарам, сага батамды берип, атыњды дањазалайм, сен аркылуу башкалар бата алышат.

3 Сага бата бергенге Мен батамды берем, сени каргаганды Мен каргайм. Жер жєзєндљгє бєт элдер сен аркылуу бата алышат».

4 Ыбрам Тењирдин айтканы боюнча жолго чыкты. Аны менен Лот да жолго чыкты. Ыбрам Харандан чыкканда, жетимиш беш жашта эле.

5 Ыбрам љзє менен кошо аялы Сараны, бир тууганынын уулу Лотту, Харанда тапкан бардык мал-мєлкєн, љздљрєнєн бардык кишилерин алып, Канаанды кљздљй жол тартып, Канаан жерине келди.

6 Ыбрам Канаан жерин аралап љтєп, Шекем деген жерге чейин, Море деген эмен токоюна чейин келди. Ошол убакта ал жерде канаандыктар жашашчу.

7 Ошондо Тењир Ыбрамга келип, мындай деди: «Бул жерди Мен сенин укум-тукумуња берем». Ыбрам Тењир келген жерге Ага арнап курмандык чалынуучу жай курду.

8 Ал жерден ал Бейтелдин чыгыш жагындагы тоого барып, ошол жерге љз чатырын тикти. Бейтел батыш тарапта, ал эми Ай чыгыш тарапта калды. Ал Тењирге курмандык чалынуучу жай куруп, Тењирдин атын чакырды.

9 Анан Ыбрам жыйналып, тєштєктє кљздљй жолун улантты.

Ыбрам Мисирде

10 Ошол љлкљдљ ачарчылык болду. Ачарчылык кєчљгљндєктљн, Ыбрам Мисирге жашап туруу єчєн жљнљдє.

11 Ал Мисирге жакындаганда, аялы Сарага мындай деди: «Сен келишимдєє, сулуу аялсыњ.

12 Мисирликтер сени кљргљндљ: “Бул – анын аялы”, – деп, мени љлтєрєп, сени тирєє калтырышат.

13 Сен карындашымын дегин, сенин аркањ менен мага жакшы болсун, сенин аркањ менен тирєє калайын».

14 Ыбрам Мисирге келгенде, мисирликтер Саранын абдан сулуу аял экенин кљрєштє.

15 Сараны фараондун тљрљлљрє да кљрєп, фараонго мактап барышты. Анан Сараны фараондун єйєнљ алдырып келишти.

16 Ошондо Саранын аркасы менен Ыбрамга жакшы болду. Ага майда жана бодо малдар, эшектер, кулдар, кєњдљр, качырлар жана тљљлљр берилди.

17 Бирок Тењир Ыбрамдын аялы Сара єчєн фараонго жана анын єй ичине катуу ооруларды жиберди.

18 Ошондо фараон Ыбрамды чакырып, мындай деди: «Бул эмне кылганыњ? Эмне єчєн Саранын аялыњ экенин айткан жоксуњ?

19 Эмне єчєн: “Ал менин карындашым”, – дедињ? Мен аны аялдыкка алып коё жаздадым. Мына, аялыњ, аны алгын да, кеткин».

20 Анан фараон Ыбрам жљнєндљ љзєнєн кишилерине буйрук берди. Алар аны аялы жана колунда болгон бардык мал-мєлкє менен узатып жиберишти.