Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 11

1 Tot pãmîntul avea o singurã limbã ºi aceleaºi cuvinte.

2 Pornind ei înspre rãsãrit, au dat peste o cîmpie în þara ªinear; ºi au descãlecat acolo.

3 ªi au zis unul cãtre altul: ,,Haidem! sã facem cãrãmizi, ºi sã le ardem bine în foc.`` ªi cãrãmida le -a þinut loc de piatrã, iar smoala le -a þinut loc de var.

4 Si au mai zis: ,,Haidem! sã ne zidim o cetate ºi un turn al cãrui vîrf sã atingã cerul, ºi sã ne facem un nume, ca sã nu fim împrãºtiaþi pe toatã faþa pãmîntului.``

5 Domnul S`a pogorît sã vadã cetatea ºi turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor.

6 ªi Domnul a zis: ,,Iatã, ei sînt un singur popor, ºi toþi au aceeaº limbã; ºi iacã de ce s`au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca sã facã tot ce ºi-au pus în gînd.

7 Haidem! sã Ne pogorîm ºi sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-ºi mai înþeleagã vorba unii altora.``

8 ªi Domnul i -a împrãºtiat de acolo pe toatã faþa pãmîntului; aºa cã au încetat sã zideascã cetatea.

9 De aceea cetatea a fost numitã Babel, cãci acolo a încurcat Domnul limba întregului pãmînt, ºi de acolo i -a împrãºtiat Domnul pe toatã faþa pãmîntului.

10 Iatã spiþa neamului lui Sem. La vîrsta de o sutã de ani, Sem a nãscut pe Arpacºad, la doi ani dupã potop.

11 Dupã naºterea lui Arpacºad, Sem a trãit cincisute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

12 La vrîsta de treizeci ºi cinci de ani, Arpacºad a nãscut pe ªelah.

13 Dupã naºterea lui ªelah, Arpacºad a mai trãit patrusute trei ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

14 La vrîsta de treizeci de ani, ªelah a nãscut pe Eber.

15 Dupã naºterea lui Eber, ªelah a mai trãit patrusute trei ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

16 La vîrsta de treizeci ºi patru de ani, Eber a nãscut pe Peleg.

17 Dupã naºterea lui Peleg, Eber a mai trãit patrusute treizeci de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

18 La vîrsta de treizeci de ani, Peleg a nãscut pe Reu.

19 Dupã naºterea lui Reu, Peleg a mai trãit douãsute nouã ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

20 La vîrsta de treizeci ºi doi de ani, Reu a nãscut pe Serug.

21 Dupã naºterea lui Serug, Reu a mai trãit douãsute ºapte ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

22 La vîrsta de treizeci de ani, Serug a nãscut pe Nahor.

23 Dupã naºterea lui Nahor, Serug a mai trãit douã sute de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

24 La vîrsta de douãzeci ºi nouã de ani, Nahor a nãscut pe Terah.

25 Dupã naºterea lui Terah, Nahor a mai trãit o sutã nouãsprezece ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.

26 La vîrsta de ºaptezeci de ani, Terah a nãscut pe Avram, pe Nahor ºi pe Haran.

27 Iatã spiþa neamului lui Terah. Terah a nãscut pe Avram, pe Nahor ºi pe Haran. -Haran a nãscut pe Lot.

28 ªi Haran a murit în faþa tatãlui sãu Terah, în þara în care se nãscuse, în Ur în Haldea. -

29 Avram ºi Nahor ºi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, ºi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatãl Milcãi ºi Iscãi.

30 Sarai era stearpã: n`avea copii deloc.

31 Terah a luat pe fiul sãu Avram, ºi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului sãu, ºi pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului sãu Avram. Au ieºit împreunã din Ur din Haldea, ca sã meargã în þara Canaan. Au venit pînãla Haran, ºi s`au aºezat acolo.

32 Zilele lui Terah au fost de douã sute cinci ani; ºi Terah a murit în Haran.