Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 11

1 Жер жєзєндљ бир эле тил болгон, адамдар бир эле тилде сєйлљшкљн.

2 Алар чыгыштан кљчєп чыгып, Шинар жеринен тєздєк таап, ошол жерге отурукташышты.

3 Анан алар бири-бирине: «Келгиле, кыш куюп, отко бышыралы», – дешти. Алар таш ордуна кыш, акиташ ордуна жер чайырын колдонушту.

4 Алар дагы: «Бєт жер жєзєнљ тарап кетпешибиз єчєн, љзєбєзгљ шаар жана асман тиреген мунара куралы, атыбызды чыгаралы», – дешти.

5 Ошондо Тењир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны кљргљнє тљмљн тєштє.

6 Тењир мындай деди: «Мына, бир эл, бардыгынын тили бир. Булардын баштаган иши ушул. Булар кылам дегенинен кайтышпайт.

7 Тљмљн тєшєп баралы да, бири-биринин тилин тєшєнбљгєдљй кылып, ошол жерде булардын тилдерин аралаштырып салалы».

8 Ошентип, Тењир аларды ал жерден бєт жер жєзєнљ таратып жиберди. Ошондо алар шаар курууну токтотушту.

9 Ошондон улам ага Бабыл деген ат берилди, анткени Тењир жер жєзєндљгє бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды, Тењир аларды бєт жер бетине ошол жерден таратып жиберди.

Шемдин тукуму

10 Шемдин санжырасы мындай: топон суу каптагандан кийин, эки жыл љткљндљ, Шем жєзгљ чыкканда, андан Арпакшат тљрљлдє.

11 Арпакшат тљрљлгљндљн кийин, Шем беш жєз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

12 Арпакшат отуз беш жашка чыкканда, андан Шелах тљрљлдє.

13 Шелах тљрљлгљндљн кийин, Арпакшат тљрт жєз єч жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

14 Шелах отуз жашка чыкканда, андан Эйбер тљрљлдє.

15 Эйбер тљрљлгљндљн кийин, Шелах тљрт жєз єч жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

16 Эйбер отуз тљрт жашка чыкканда, андан Пелек тљрљлдє.

17 Пелек тљрљлгљндљн кийин, Эйбер тљрт жєз отуз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

18 Пелек отуз жашка чыкканда, андан Рейу тљрљлдє.

19 Рейу тљрљлгљндљн кийин, Пелек эки жєз тогуз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

20 Рейу отуз эки жашка чыкканда, андан Серук тљрљлдє.

21 Серук тљрљлгљндљн кийин, Рейу эки жєз жети жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

22 Серук отуз жашка чыкканда, андан Нахор тљрљлдє.

23 Нахор тљрљлгљндљн кийин, Серук эки жєз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

24 Нахор жыйырма тогуз жашка чыкканда, андан Терах тљрљлдє.

25 Терах тљрљлгљндљн кийин, Нахор жєз он тогуз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар тљрљлдє.

26 Терах жетимиш жашка чыкканда, андан Ыбрам, Нахор жана Аран тљрљлдє.

Терахтын санжырасы

27 Терахтын санжырасы мындай: Терахтан Ыбрам, Нахор жана Аран тљрљлдє. Арандан Лот тљрљлдє.

28 Аран љз атасы Терах тирєє кезинде, љзє туулган жерде, каздимдердин Ур шаарында кљз жумган.

29 Ыбрам менен Нахор аял алышты. Ыбрамдын аялынын аты Сара, Нахордун аялынын аты Милка эле. Милка Арандын кызы болчу. Аран – Милка менен Исканын атасы.

30 Саранын боюна бєтпљгљндєктљн, балдары жок эле.

31 Канаан жерине баруу єчєн, Терах љз уулу Ыбрамды, Арандын уулу, небереси Лотту, љз уулу Ыбрамдын аялы, келини Сараны алып, каздимдердин Ур шаарынан чыкты. Харанга барып, ошол жерде туруп калышты.

32 Терах эки жєз бешке чыгып, Харанда кљз жумду.