Finnish Bible 1776

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
F. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Jos. Tuo. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Kun. 2Kun. 1Aik 1Chr. 2Aik 2Chr. Esr. Ne. Est. Job. Ps. Sananl. Saarn. Laul. Jes. Jer. Val. Hes. Da. Hos. Joel. Am. Ob. Jon. Mi. Na. Hab. Sef. Hag. Sak. Mal. Mt. Mk. Lk. Jn. Ac. Kirje roomalaisille. 1Kor. 2Kor. Ga. Ef. Flp. Kol. 1Tes. 2Tes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. He. Jak. 1Pt. 2Pt. 1Jn. 2Jn. 3Jn. Jud. Ilm.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Finnish Bible 1776

Ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis) 10

1 Tämä on Noan lasten sukukunta: Semin, Hamin ja Japhetin: ja heille syntyi lapsia vedenpaisumisen jälkeen.

2 Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal: Mesek ja Tiras.

3 Mutta Gomerin lapset: Askenas, Riphad ja Togarma.

4 Javanin lapset: Elisa ja Tarsis: Kittim ja Dodanim.

5 Näistä ovat hajoitetut pakanain luodot, heidän maakunnissansa, itsekukin oman kielensä jälkeen: heidän sukukuntainsa jälkeen, heidän kansoissansa.

6 Hamin lapset: Kus, Misraim, Put ja Kanaan.

7 Kuksen lapset: Seba, Hevila, Sabta, Naema ja Sabteka. Naeman lapset: Skepa ja Dedan.

8 Mutta Kus siitti Nimrodin: hän rupesi olemaan valtias maalla.

9 Ja hän oli jalo metsämies Herran edessä. Siitä on sananlasku: se on jalo metsämies Herran edessä, niinkuin Nimrod.

10 Ja hänen valtakuntansa alku oli Babel, Erek, Akad ja Kalne, Sinearin maalla.

11 Siitä maakunnasta tuli hän Assyriaan: ja rakensi Niniven, ja Rehobotin kaupungin, ja Kalan.

12 Ja myös Ressen, Niniven ja Kalan vaiheelle: joka on suuri kaupunki.

13 Misraim siitti Ludimin, Anamimin, Leabimin, Naphtuhimin.

14 Patrusimin ja Kasluhimin; joista tulleet ovat Philistim ja Kaphtorim.

15 Mutta Kanaan siitti esikoisensa Sidonin ja Hetin.

16 Ja Jebusin, Emorin, Girgosin.

17 Hivin, Arkin, Sinin,

18 Ja Arvadin, Semarin ja Hamatin. Sitten ovat hajoitetut Kanaanealaisten suvut.

19 Ja Kanaanealaisten rajat olivat Sidonista Gerarin kautta hamaan Gatsaan: Sodomaan, ja Gomorraan, ja Adamaan, Seboimiin päin, Lasaan asti.

20 Nämät ovat Hamin lapset heidän sukukuntainsa ja kieltensä jälkeen: heidän maakunnissansa ja kansoissansa.

21 Mutta myös itse Semille syntyi lapsia: hän oli kaikkein Eberin lasten isä: Japhetin sen vanhimman veli.

22 (Ja nämät ovat) Semin lapset: Elam ja Assur: Arphaksad, Lud ja Aram.

23 Ja Aramin lapset: Uts, Hul, Geter ja Mas.

24 Mutta Arphaksad siitti Salan: Sala siitti Eberin.

25 Eberille syntyi kaksi poikaa: yksi kutsuttiin Peleg, että hänen aikanansa maailma jaettiin: hänen veljensä kutsuttiin Joktan.

26 Joktan siitti Almodadin ja Salephin: Hasarmavetin ja Jaran.

27 Hadoramin, Usalin, Dikelan.

28 Obalin, Abimaelin, Seban.

29 Ophirin, Hevilan ja Jobabin. Kaikki nämä ovat Joktanin pojat.

30 Ja heidän asumasiansa oli Mesasta: siihen asti kuin Sephariin tullaan, vuoren tykö, itään päin.

31 Nämät ovat Semin lapset, sukukuntainsa ja kieltensä jälkeen: heidän maakunnissansa, kansainsa jälkeen.

32 Nämät ovat Noan lasten sukukunnat, heidän heimokuntainsa jälkeen, heidän kansoissansa. Ja näistä ovat kansat jaetut maan päälle vedenpaisumisen jälkeen.