Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 1

1 La început, Dumnezeu a fãcut cerurile ºi pãmîntul.

2 Pãmîntul era pustiu ºi gol; peste faþa adîncului de ape era întunerec, ºi Duhul lui Dumnezeu se miºca pe deasupra apelor.

3 Dumnezeu a zis: ,,Sã fie luminã!`` ªi a fost luminã.

4 Dumnezeu a vãzut cã lumina era bunã; ºi Dumnezeu a despãrþit lumina de întunerec.

5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l -a numit noapte. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua întîi.

6 Dumnezeu a zis: ,,Sã fie o întindere între ape, ºi ea sã despartã apele de ape.``

7 ªi Dumnezeu a fãcut întinderea, ºi ea a despãrþit apele cari sînt dedesuptul întinderii de apele cari sînt deasupra întinderii. ªi aºa a fost.

8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a doua.

9 Dumnezeu a zis: ,,Sã se strîngã la un loc apele cari sînt dedesuptul cerului, ºi sã se arate uscatul!`` ªi aºa a fost.

10 Dumnezeu a numit uscatul pãmînt, iar grãmada de ape a numit -o mãri. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.

11 Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sã dea pãmîntul verdeaþã, iarbã cu sãmînþã, pomi roditori, cari sã facã rod dupã soiul lor ºi cari sã aibã în ei sãmînþa lor pe pãmînt.`` ªi aºa a fost.

12 Pãmîntul a dat verdeaþã, iarbã cu sãmînþã dupã soiul ei, ºi pomi cari fac rod ºi cari îºi au sãmînþa în ei, dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.

13 Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a treia.

14 Dumnezeu a zis: ,,Sã fie niºte luminãtori în întinderea cerului, ca sã despartã ziua de noapte; ei sã fie niºte semne cari sã arate vremile, zilele ºi anii;

15 ºi sã slujeascã de luminãtori în întinderea cerului, ca sã lumineze pãmîntul.`` ªi aºa a fost.

16 Dumnezeu a fãcut cei doi mari luminãtori, ºi anume: luminãtorul cel mai mare ca sã stãpîneascã ziua, ºi luminãtorul cel mai mic ca sã stãpîneascã noaptea; a fãcut ºi stelele.

17 Dumnezeu i -a aºezat în întinderea cerului, ca sã lumineze pãmîntul,

18 sã stãpîneascã ziua ºi noaptea, ºi sã despartã lumina de întunerec. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.

19 Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a patra.

20 Dumnezeu a zis: ,,Sã miºune apele de vieþuitoare, ºi sã sboare pãsãri deasupra pãmîntului pe întinderea cerului.``

21 Dumnezeu a fãcut peºtii cei mari ºi toate vieþuitoarele cari se miºcã ºi de cari miºunã apele, dupã soiurile lor; a fãcut ºi orice pasãre înaripatã dupã soiul ei. Dumnezeu a vãzut cã erau bune.

22 Dumnezeu le -a binecuvîntat, ºi a zis: ,,Creºteþi, înmulþiþi-vã, ºi umpleþi apele mãrilor; sã se înmulþeascã ºi pãsãrile pe pãmînt``.

23 Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a cincea.

24 Dumnezeu a zis: ,,Sã dea pãmîntul vieþuitoare dupã soiul lor, vite, tîrîtoare ºi fiare pãmînteºti, dupã soiul lor.`` ªi aºa a fost.

25 Dumnezeu a fãcut fiarele pãmîntului dupã soiul lor, vitele dupã soiul lor ºi toate tîrîtoarele pãmîntului dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã erau bune.

26 Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sã facem om dupã chipul Nostru, dupã asemãnarea Noastrã; el sã stãpîneascã peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, peste vite, peste tot pãmîntul ºi peste toate tîrîtoarele cari se miºcã pe pãmînt.``

27 Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu, l -a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i -a fãcut.

28 Dumnezeu i -a binecuvîntat, ºi Dumnezeu le -a zis: ,,Creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi pãmîntul, ºi supuneþi -l; ºi stãpîniþi peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, ºi peste orice vieþuitoare care se miºcã pe pãmînt.``

29 ªi Dumnezeu a zis: ,,Iatã cã v`am dat orice iarbã care face sãmînþã ºi care este pe faþa întregului pãmînt, ºi orice pom, care are în el rod cu sãmînþã: aceasta sã fie hrana voastrã.``

30 Iar tuturor fiarelor pãmîntului, tuturor pãsãrilor cerului, ºi tuturor vietãþilor cari se miºcã pe pãmînt, cari au în ele o suflare de viaþã, le-am dat ca hranã toatã iarba verde.`` ªi aºa a fost.

31 Dumnezeu S`a uitat la tot ce fãcuse; ºi iatã cã erau foarte bune. Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a ºasea.