Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 1

1 Эњ башында Кудай асман менен жерди жаратты.

2 Жер болсо кљрксєз, ээн болчу, тєпсєз туњгуюкту карањгылык каптап турчу. Кудайдын Руху суу єстєндљ калкып учуп жєрчє.

3 Ошондо Кудай: «Жарык болсун!» – деди. Жарык пайда болду.

4 Кудай жарыктын жакшы экенин кљрєп, жарыкты карањгыдан ажыратты.

5 Кудай жарыкты «кєн», карањгыны «тєн» деп атады. Кеч кирип, тањ атты: биринчи кєн љттє.

6 Анан Кудай: «Суулардын ортосунда аба мейкиндиги болсун, ал сууну суудан бљлєп турсун», – деди.

7 Ошентип, Кудай аба мейкиндигин жаратып, аба мейкиндигинин астындагы сууну аба мейкиндигинин єстєндљгє суудан бљлєп койду. Так ошондой болду.

8 Кудай аба мейкиндигин «асман» деп атады. Кеч кирип, тањ атты: экинчи кєн љттє.

9 Анан Кудай: «Асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун», – деди. Так ошондой болду.

10 Кудай кургактыкты «жер» деп атады, ал эми чогулган сууларды «дењиз» деп атады. Кудай мунун жакшы экенин кљрдє.

11 Анан Кудай: «Жер љсємдєктљрдє, урук чачкан тєрдєє чљптљрдє, уругу жер єстєндљ љз тєрє боюнча жемиш берген мљмљлєє дарактарды љстєрєп чыгарсын», – деди. Так ошондой болду.

12 Ошондо жер љсємдєктљрдє, урук чачкан тєрдєє чљптљрдє, љз тєрє боюнча жемиш берген мљмљлєє дарактарды љстєрєп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин кљрдє.

13 Кеч кирип, тањ атты: єчєнчє кєн љттє.

14 Анан Кудай: «Кєндє тєндљн ажыратуу єчєн, мезгилдерди, кєндљрдє, жылдарды белгилљљ єчєн, асман мейкиндигинде чырактар болсун.

15 Алар жерге жарык берип турушу єчєн, асман мейкиндигинде чырак болушсун», – деди. Так ошондой болду.

16 Ошентип, Кудай эки чоњ чыракты: кєндє башкаруу єчєн чоњураак чыракты, тєндє башкаруу єчєн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты.

17 Кудай аларды жерге жарык бериши єчєн,

18 кєн менен тєндє башкарышы єчєн, жарыкты карањгыдан ажыратышы єчєн, асман мейкиндигине жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин кљрдє.

19 Кеч кирип, тањ атты: тљртєнчє кєн љттє.

20 Анан Кудай: «Суу тирєє жандыктарга толсун. Жер єстєндљ, асман мейкиндигинде канаттуулар учсун», – деди.

21 Ошентип, Кудай суудагы кљп сандаган чоњ балыктарды жана сойлоп жєрєєчє ар тєрдєє жандыктарды, ар кандай канаттууларды тєр-тєрє менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин кљрдє.

22 Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: «Тукумдап кљбљйгєлљ, дењиз сууларын толтургула, канаттуулар да жерде кљбљйєшсєн».

23 Кеч кирип, тањ атты: бешинчи кєн љттє.

24 Анан Кудай: «Жер тирєє жандыктарды: малдарды, сойлоп жєрєєчє жаныбарларды, жер жаныбарларын тєр-тєрє менен чыгарсын», – деди. Так ошондой болду.

25 Ошентип, Кудай жер жаныбарларын тєр-тєрє менен, малдарды тєр-тєрє менен, сойлоп жєрєєчє жаныбарларды тєр-тєрє менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин кљрдє.

26 Анан Кудай мындай деди: «Биздин бейнебиз боюнча Љзєбєзгљ окшоштуруп адам жараталы. Алар дењиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє жаныбарларга, бєт жер єстєнљ бийлик кылышсын».

27 Ошентип, Кудай Љз бейнеси боюнча адам жаратты, аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек-аял кылып жаратты.

28 Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: «Укумдап-тукумдагыла, жер жєзєн толтургула, жерди ээлегиле жана дењиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє бардык жаныбарларга бийлик кылгыла».

29 Анан Кудай дагы мындай деди: «Мен силерге бєт жер єстєндљгє урук чачкан ар кандай љсємдєктљрдє, мљмљсєндљ уругу бар ар кандай мљмљлєє дарактарды бердим, булар силерге азык болсун.

30 Ал эми бардык жер жаныбарларына, бардык асман канаттууларына, жер єстєндљ сойлоп жєрєєчє ар кандай тирєє жаныбарларга бардык љсємдєктљрдє азык кылып бердим». Так ошондой болду.

31 Кудай Љзє эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин кљрдє. Кеч кирип, тањ атты: алтынчы кєн љттє.