Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

 Кыргыз тилиндеги Библия

Галатиялыктарга 1

1 Адамдар тарабынан да эмес, адам аркылуу да эмес, Ыйса Машайак аркылуу жана Аны љлгљндљрдєн арасынан тирилткен Кудай Ата аркылуу элчи болуп дайындалган мен – Пабылдан,

2 ошондой эле менин жанымдагы бардык бир туугандардан Галатиядагы Жыйындарга салам!

3 Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

4 Машайак бизди бул жаман дєйнљдљн куткарыш єчєн, Кудайыбыздын жана Атабыздын каалоосу боюнча биздин кєнљљлљрєбєз єчєн Љзєн курмандык кылган.

5 Ал тєбљлєктљн тєбљлєккљ дањктала берсин! Оомийин.

Жалган «Жакшы Кабар»

6 Силерди Машайактын ырайымы менен чакырып алган Кудайдан жєз буруп, тез эле башка «Жакшы Кабарга» љтєп кетип жатканыњарга тањ калып жатам.

7 Чындыгында, башка Жакшы Кабар жок, бирок силердин тынчыњарды алган жана Машайактын Жакшы Кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар.

8 Бирок бизби же асмандан келген периштеби, башында силерге љзєбєз тараткан Жакшы Кабарга каршы келген «Жакшы Кабарды» таратса, ага анафема.

9 Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын: эгерде кимдир бирљљ силерге љзєњљр мурун кабыл алгандан башка «Жакшы Кабар» таратса, ага анафема.

10 Азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат деп ойлоп жатасыњарбы? Эгерде мен дагы эле адамдарга жагынып жєрсљм, анда Машайактын кулу болмок эмесмин.

Пабыл элчилик кызматка Кудай тарабынан чакырылган

11 Бир туугандар, муну билишињерди каалайм: мен таратып жаткан Жакшы Кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес.

12 Анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин, адамдан єйрљнгљн эмесмин. Аны мен Ыйса Машайактын аяны аркылуу кабыл алгам.

13 Силер менин жєйєт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жљнєндљ: Кудайдын Жыйынын ырайымсыздык менен куугунтуктап, аны жок кылууга аракеттенгенимди,

14 ата-бабаларымдын салттарын љзгљчљ кызганчаактык менен сактаганымдан улам, жєйєт динин тутууда љзєм менен тењ чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда кљбєрљљк ийгиликке жетишкенимди уккансыњар.

15 Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, Љзєнєн ырайымы менен чакырып алган Кудай

16 бутпарастарга Уулу жљнєндљ жар салышым єчєн, мага Љзєнєн Уулун ачып берєєнє ылайык тапты, ошондо мен эч кимден кењеш сураган жокмун.

17 Иерусалимге, менден мурун чакырылган элчилерге барбастан, Аравияга кеттим, андан кийин кайра Дамаскка кайтып келдим.

18 Єч жылдан кийин Петир менен таанышуу єчєн Иерусалимге барып, аныкында он беш кєн болдум.

19 Тењир Ыйсанын бир тууганы Жакыптан башка элчилерди кљргљн жокмун.

20 Силерге жазып жаткандарым – чындык, буга Кудай кєбљ.

21 Андан кийин Сирия, Киликия љлкљлљрєнљ бардым.

22 Машайактын Жєйєт аймагындагы Жыйындары мени таанышчу эмес.

23 Бирок алар «Бир учурда бизди куугунтуктаган адам мурун љзє жок кылууга аракеттенген ишеним жљнєндљ азыр жар салып жєрљт» деген сљздє гана угушуп,

24 мен єчєн Кудайды дањкташты.