Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Библия на молдавском

Ezra 1

1 În cel dintîi an al lui Cir, împãratul Perºilor, ca sã se împlineascã cuvîntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împãratul Perºilor, care a pus sã se facã prin viu grai ºi prin scris vestirea aceasta în toatã împãrãþia lui:

2 Aºa vorbeºte Cir, împãratul Perºilor: ,,Domnul, Dumnezeul cerurilor mi -a dat toate împãrãþiile pãmîntului, ºi mi -a poruncit sã -I zidesc o casã la Ierusalim în Iuda.

3 Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui sã fie cu el, ºi sã se suie la Ierusalim în Iuda ºi sã zideascã acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevãratul Dumnezeu, care locuieºte la Ierusalim.

4 Ori unde locuiesc rãmãºiþe din poporul Domnului, oamenii din locul acela sã le dea argint, aur, avere, ºi vite, pe lîngã daruri de bunãvoie pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!``

5 Capii de familie din Iuda ºi Beniamin, preoþii ºi Leviþii, ºi anume toþi aceia al cãror duh l -a trezit Dumnezeu, s`au sculat sã meargã sã zideascã la Ierusalim Casa Domnului.

6 ªi toþi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite, ºi lucruri scumpe, afarã de toate darurile de bunã voie.

7 Împãratul Cir a dat înapoi uneltele Casei Domnului, pe cari le luase Nebucadneþar din Ierusalim ºi le pusese în casa dumnezeului sãu.

8 Cir, împãratul Perºilor, le -a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le -a dat lui ªeºbaþar (Zorobabel), voevodul lui Iuda.

9 Iatã-le numãrul: treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douãzeci ºi nouã de cuþite,

10 treizeci de potire de aur, patrusute zece potire de argint de mîna a doua, ºi o mie de alte unelte.

11 Toate lucrurile de aur ºi de argint erau în numãr de cinci mii patru sute. ªeºbaþar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreunã cu cei ce s`au întors din robie.