Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Кыргыз тилиндеги Библия

Эзра 1

1 Персия падышасы Корештин падышачылыгынын биринчи жылында, Тењирдин Жеремия аркылуу айткан сљзє ордунан чыгыш єчєн, Тењир Персия падышасы Корештин рухун ойготту. Ошондуктан ал љзє башкарган бєт падышачылыкка оозеки жана кат жєзєндљ мындай деп жарыялоону буйрук кылды:

2 «Персия падышасы Кореш мындай дейт: “Жер жєзєнєн бардык падышачылыктарын асмандагы Кудай, Тењир, мага берди. Ал мага Жєйєт аймагындагы Иерусалимде Ага арнап єй курууну буйрук кылды.

3 Силердин арањарда ким Анын элинен болсо, Кудай Љзє аны менен болсун, ал Жєйєт аймагындагы Иерусалимге барсын. Ал Иерусалимдеги Ысрайылдын Кудай-Тењиринин єйєн курсун.

4 Ал эми кетпей калган ысрайылдыктарга, алар кайсы жерде жашаганына карабастан, ошол жердин тургундары Иерусалимдеги Кудайдын єйє єчєн чын жєрљгє менен кємєш, алтын, ар кандай буюм, мал берип, жардам кылышсын”».

5 Ошондо Иерусалимдеги Тењир єйєн курууга барыш єчєн, Жєйєт уруусу менен Бенжемин уруусунун башчылары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана Кудай кимге каалоо берсе, ошолордун баары турду.

6 Кошуна жашаган элдин баары чын жєрљгє менен бергендеринен тышкары, алтын-кємєш идиштерин, ар кандай буюмдарын, малын, ар кандай кымбат баалуу буюмдарын алып келип кљмљк кљрсљттє.

7 Падыша Кореш Небухаданасардын Иерусалимден алып кетип, љз кудайынын єйєнљ коюп алган Тењир єйєнєн идиштерин алып чыкты.

8 Персия падышасы Кореш казына кармаган Митредатка аларды алып чыгууну буйруду. Митредат болсо аларды санап туруп, Жєйєт тљрљсє Шешпатсарга тапшырды.

9 Алардын эсеби мынча болду: алтын идиштен отуз, кємєш идиштен мињ, бычактан жыйырма тогуз,

10 алтын чљйчљктљн отуз, кош кабат кємєш чљйчљктљн тљрт жєз он, башка ар кандай идиштен мињ.

11 Алтын-кємєш идиштердин бардыгы беш мињ тљрт жєз болду. Шешпатсар туткундарды Бабылдан Иерусалимге жљнљтєп жатканда мунун баарын ала кетти.