Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Библия на молдавском

Exodul 1

1 Iatã numele fiilor lui Israel, intraþi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:

2 Ruben, Simeon, Levi, Iuda,

3 Isahar, Zabulon, Beniamin,

4 Dan, Neftali, Gad ºi Aºer.

5 Sufletele ieºite din coapsele lui Iacov erau ºaptezeci de toate. Iosif era atunci în Egipt.

6 Iosif a murit, ºi toþi fraþii lui, ºi toatã vîrsta aceea de oameni.

7 Fiii lui Israel s`au înmulþit, s`au mãrit, au crescut ºi au ajuns foarte puternici. ªi s`a umplut þara de ei.

8 Peste Egipt s`a ridicat un nou împãrat, care nu cunoscuse pe Iosif.

9 El a zis poporului sãu: ,,Iatã cã poporul copiilor lui Israel este mai mare ºi mai puternic decît noi.

10 Veniþi sã ne arãtãm dibaci faþã de el, ca sã nu creascã, pentru ca nu cumva, dacã se va întîmpla un rãzboi, sã se uneascã ºi el cu vrãjmaºii noºtri, sã ne batã ºi sã iasã apoi din þarã.``

11 ªi au pus peste ei isprãvnicei, ca sã -i asupreascã prin munci grele. Astfel a zidit el cetãþile Pitom ºi Ramses, ca sã slujeascã de hambare lui Faraon.

12 Dar cu cît îl asupreau mai mult, cu atît se înmulþea ºi creºtea; ºi s`au scîrbit de copiii lui Israel.

13 Atunci Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o asprã robie.

14 Le-au fãcut viaþa amarã prin lucrãri grele de lut ºi cãrãmizi, ºi prin tot felul de lucrãri depe cîmp: în toate muncile acestea pe cari -i sileau sã le facã, erau fãrã nici un pic de milã.

15 Împãratul Egiptului a poruncit moaºelor Evreilor, numite una ªifra, ºi cealaltã Pua,

16 ºi le -a zis: ,,Cînd veþi împlini slujba de moaºe pe lîngã femeile Evreilor, ºi le veþi vedea pe scaunul de naºtere, dacã este bãiat, sã -l omorîþi; iar dacã este fatã, s`o lãsaþi sã trãiascã.``

17 Dar moaºele s`au temut de Dumnezeu, ºi n`au fãcut ce le poruncise împãratul Egiptului: ci au lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã.

18 Împãratul Egiptului a chemat pe moaºe, ºi le -a zis: ,,Pentruce aþi fãcut lucrul acesta, ºi aþi lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã?``

19 Moaºele au rãspuns lui Faraon: ,,Pentrucã femeile Evreilor nu sînt ca Egiptencele; ele sînt vînjoase ºi nasc înainte de venirea moaºei.``

20 Dumnezeu a fãcut bine moaºelor; ºi poporul s`a înmulþit ºi a ajuns foarte mare la numãr.

21 Pentrucã moaºele se temuserã de Dumnezeu, Dumnezeu le -a fãcut case.

22 Atunci Faraon a dat urmãtoarea poruncã la tot poporul lui: ,,Sã aruncaþi în rîu pe orice bãiat care se va naºte, ºi sã lãsaþi pe toate fetele sã trãiascã.``