Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

 Кыргыз тилиндеги Библия

Эфестиктерге 1

1 Кудайдын каалоосу менен Машайак Ыйсанын элчиси болгон Пабылдан Эфестеги ыйыктарга – Машайак Ыйсага ишенгендерге салам!

2 Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин.

Машайак аркылуу берилген рухий баталар

3 Бизге Машайак аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Тењирибиз Ыйса Машайактын Кудайы жана Атасы макталсын!

4 Биз Кудайдын алдында сєйєєдљ ыйык жана кемчиликсиз болушубуз єчєн, Ал бизди дєйнљ жарала электен мурун Машайак аркылуу тандап алып,

5 Љз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Ыйса Машайак аркылуу Љзєнљ бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон.

6 Кудай Љз ырайымынын дањкы чыгышы єчєн, сєйєктєє Уулу аркылуу бизге мол ырайым кљрсљттє.

7 Кудайдын мол ырайымынын негизинде Уулунун каны аркылуу кун тљлљнєп, кєнљљлљрєбєз кечирилди.

8 Кудай бизге бул мол ырайымды Љзєнєн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен кљрсљттє.

9 Кудай бизге Машайак аркылуу алдын ала белгилеп койгон Љзєнєн жакшы тилеги боюнча Љз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди.

10 Ал љз убагы келгенде, асмандагы менен жердегинин бардыгын Машайактын башчылыгы астында бириктирет.

11-12 Машайакка башынан ємєт кылып жєргљн биз аркылуу Анын дањкы чыгышы єчєн, бардыгын Љз каалоосунун чечими боюнча Жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча, Машайак аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык.

13 Чындык сљзєн – куткарылууњар жљнєндљгє Жакшы Кабарды угуп, Машайакка ишенгенињерде, силер да Ал аркылуу убадаланган Ыйык Рух менен мљљрлљнгљнсєњљр.

14 Анын дањкы макталыш єчєн, Анын энчисине алынгандар куткарылышы єчєн, Ыйык Рух – биз ээ боло турган мурастын аманаты.

Пабылдын сыйынуусу

15 Ошондуктан мен да силердин Тењир Ыйсага болгон ишенимињер жана бардык ыйыктарга болгон сєйєєњљр жљнєндљ уккандан бери,

16 сыйынган сайын силерди эстеп, силер єчєн дайыма Кудайга ыраазычылык билдирип жатам.

17 Тењирибиз Машайактын Кудайы, дањктуу Ата Аны таанып билишињер єчєн силерге акылмандык берєєчє жана тєшєндєрєєчє Рухун берсин деп;

18 Ал чакырып алганда ээ болгон ємєтєњљр эмне экендигин жана Анын ыйыктарга бере турган дањктуу мурасынын молдугу кандай экендигин,

19 ошондой эле Анын бийлиги бар кєчєнєн таасири астында ишенген биздин ичибизде аракеттенип жаткан Анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишињер єчєн, жєрљгєњљрдєн кљздљрєн ачсын деп сыйынып жатам.

20 Кудай Машайакты љлгљндљрдєн арасынан тирилтип, асманда Љзєнєн оњ жагына отургузганда, ошол эле кєч Машайактын ичинде аракеттенген;

21 Аны бардык башчылыктан, бийликтен, кєчтљн жана єстљмдєктљн, ошондой эле азыркы мезгилде гана эмес, келечекте да атала турган бардык ысымдардан жогору койгон;

22 бардыгын Анын бут алдына багындырган жана Аны бардыгынын єстєнљн, Жыйындын Башчысы кылып койгон.

23 Жыйын – Анын Денеси, бардыгын бардык жагынан Толтуруучунун толуктугу.