Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Кыргыз тилиндеги Библия

Насаатчы 1

1 Иерусалимдеги падыша Дљљттєн уулу, Насаатчынын сљздљрє.

2 «Тєйшєктєн тєйшєгє, – деди Насаатчы, – тєйшєктєн тєйшєгє – бардыгы тєйшєк!

3 Адамга љзєнєн кєн астында мээнеттенген эмгегинен эмне пайда?

4 Бир муун љтљт, бир муун келет, жер болсо кылымдан кылымга тура берет.

5 Кєн чыгат, кєн кайра батат, ал љзєнєн ордуна, чыккан жерине шашат.

6 Шамал тєштєккљ согот, андан тєндєккљ љтљт, ал љз жолу менен тегеренип жєрєп, чыккан жерине кайтат.

7 Дарыялардын баары дењизге барып куят, бирок дењиз ашып-ташып кетпейт, кайра агыш єчєн, дарыялар љздљрєнєн чыккан жерине кайтышат.

8 Бардыгы эмгектенєєдљ. Эч ким аны сљз менен айтып жеткире албайт. Кљз кљргљнєнљ тойбойт, кулак укканына тойбойт.

9 Мурун эмне болсо, азыр да ошол боло берет, мурун эмне жасалса, азыр да ошол жасала берет, демек, кєн астында жањы эч нерсе жок.

10 Адамдар: “Карасањ, бул – жањы нерсе”, – деп айта турган бир нерсе болушу мємкєн, бирок ал бизден мурун, љткљн кылымдарда эле болгон.

11 Мурун болгон нерселер эстелбейт, ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт.

Насаатчынын турмуштук тажрыйбасы

12 Мен, Насаатчы, Иерусалимде Ысрайылдын падышасы болгом.

13 Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге кљњєл койдум: бул татаал ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген.

14 Мен кєн астында жасалып жаткан иштердин баарын кљрдєм, анын бардыгы – курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу!

15 Ийри тєзљлбљйт, жок нерсени бар деп эсептљљгљ болбойт.

16 Мен љзємљ љзєм мындай дедим: “Мына, мен Иерусалимге менден мурун бийлик кылгандарга караганда кљбєрљљк акылмандуулукка ээ болдум. Менин жєрљгєм кљп акылмандыкты жана кљп билимди кљрдє”.

17 Мен акылмандыкты таанып билєєгљ, акылсыздык менен тєркљйлєктє таанып билєєгљ кљњєл койдум. Бул да рухтун кыйналуусу экенин билдим.

18 Анткени акылмандуулук канчалык кљп болсо, кайгы ошончолук кљп, билимин арттырган адам кайгысын арттырат.