Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

 Кыргыз тилиндеги Библия

Колосалыктарга 1

1 Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болгон мен – Пабылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден

2 Машайак Ыйсага ишенген Колосадагы ыйык жана ишенимдєє бир туугандарга салам! Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Пабылдын ыраазычылык келтирєєсє

3 Силер єчєн дайыма сыйынып, Кудайга, Тењирибиз Ыйса Машайактын Атасына, ыраазычылык билдирип жатабыз.

4 Анткени силердин Машайак Ыйсага болгон ишенимињер жана бардык ыйыктарга болгон сєйєєњљр жљнєндљ укканбыз.

5 Ишенимињер менен сєйєєњљр асманда љзєњљр єчєн даярдалган нерсеге болгон ємєтєњљргљ негизделген. Ал жљнєндљ силер мурун эле чындык сљзєнљн – Жакшы Кабардан уккансыњар.

6 Бєт дєйнљгљ тараган ошол Жакшы Кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген кєндљн тартып, Жакшы Кабар силердин арањарда да жемиш берип, љсєп жатат.

7 Силер сєйєктєє кызматташыбыз Эпафрастан єйрљнгљнсєњљр, ал – силер єчєн Машайактын ишенимдєє кызматчысы.

8 Рухтун шыктандыруусу менен кљрсљтєп жаткан сєйєєњљр жљнєндљ да ал бизге айткан.

Пабылдын колосалыктар єчєн сыйынуусу

9 Биз бул жљнєндљ уккан кєндљн тартып, силер єчєн єзгєлтєксєз сыйынып, Анын каалоосун акылмандуулук жана рухий тєшєнєк менен толук таанып билишсин деп,

10 Ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билєєсє љсєп,

11 Анын дањкынын кубатынын бардык кєчє менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен кљрсљтєп,

12 бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына єлєштљш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз.

13 Ал бизди карањгылыктын бийлигинен куткарып, сєйєктєє Уулунун падышачылыгына алып кирди.

14 Биз Анын сєйєктєє Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылдык жана кєнљљлљрєбєз кечирилди.

Машайактын дањкы

15 Ал – кљрєнбљс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле Ал бар болгон.

16 Анткени асмандагы жана жердеги кљрєнгљн жана кљрєнбљгљн бардык нерселер: тактылар да, єстљмдєк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да Ал аркылуу жаратылган, бардык нерсе Ал аркылуу жана Ал єчєн жаратылган.

17 Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе Ал аркылуу бар болуп турат.

18 Ал – Љзєнєн Денеси болуп эсептелген Жыйындын башчысы. Ал – бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш єчєн, Ал љлгљндљрдєн арасынан биринчи болуп тирилген.

19 Анткени Кудай Анда бєт толуктуктун жашашын,

20 Анын айкаш жыгачта тљгєлгљн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын Ал аркылуу Љзє менен элдештирєєнє туура кљрдє.

21 Жаман ойлоруњардын жана жаман иштерињердин айынан бир кезде Кудайга бљтљн жана душман болгон силерди да

22 Кудай Анын денеси, љлємє аркылуу Љзє менен элдештирди. Ал силерди Љзєнєн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу єчєн ушундай кылды.

23 Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсањар жана љзєњљр уккан Жакшы Кабар берген ємєттљн тайбасањар гана ушундай болот. Мен, Пабыл, асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул Жакшы Кабарды тараткан кызматчы болуп калдым.

Пабылдын Жыйында кызмат кылуусу

24 Анын Денеси болгон Жыйын єчєн Машайактын жетишпеген азап тартуусун љзємдєн денемде силер єчєн азап чегєє менен толуктап жатканыма кубанам.

25 Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол Жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын Сљзє аткарылышы єчєн, мага бул тапшырма силер єчєн ишеним менен тапшырылган.

26 Кудайдын Сљзє, кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр, азыр Анын ыйыктарына ачылып берилди.

27 Кудай бул жашыруун сырдын дањктуу байлыгы бутпарастар єчєн кандай экендигин ыйыктарга ачып берєєнє каалады. Сырдын мааниси дањктуу ємєт болгон Машайактын силердин ичињерде жашагандыгында.

28 Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен єйрљтєп, ар бир адамды Машайак аркылуу Кудай алдына жеткилењ кылып алып келєє єчєн, Машайак жљнєндљ жар салып жатабыз.

29 Ошондуктан Анын мендеги кудуреттєє кєчє менен жан єрљп эмгектенип да, кєрљшєп да жатам.