Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Библия на молдавском

Amos 1

1 Cuvintele lui Amos, unul din pãstorii din Tecoa, vedeniile pe cari le -a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împãratul lui Iuda, ºi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împãratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pãmînt.

2 El a zis: ,,Domnul rãcneºte din Sion, glasul Lui rãsunã din Ierusalim. Pãºunele pãstorilor jãlesc, ºi vîrful Carmelului este uscat.

3 Aºa vorbeºte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotãrîrea, pentru cã au treierat Galaadul cu treierãtoarea de fer.

4 De aceea voi trimete foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.

5 Voi sfãrîma zãvoarele Damascului, ºi voi nimici cu desãvîrºire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreunã cu cel ce þine toiagul de cîrmuire în Bet-Eden; ºi poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.``

6 Aºa vorbeºte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotãrîrea, pentru cã au luat pe toþi oamenii prinºi de rãzboi ºi i-au dat Edomului:

7 de aceea, voi trimete foc în zidurile Gazei, ºi -i va mistui palatele.

8 Voi nimici cu desãvîrºire pe locuitorii din Asdod, ºi pe cel ce þine toiagul împãrãtesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mîna împotriva Ecronului, ºi ce va mai rãmînea din Filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.``

9 Aºa vorbeºte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotãrîrea, pentrucã au luat pe toþi oamenii prinºi de rãzboi, ºi i-au dat Edomului, ºi nu s`au gîndit la legãmîntul frãþesc.

10 De aceea, voi trimete foc în zidurile Tirului, ºi -i va mistui palatele.``

11 Aºa vorbeºte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotãrîrea, pentrucã a urmãrit pe fraþii sãi cu sabia, înãduºindu-ºi mila, a dat drumul mîniei, ºi îºi þinea într`una urgia.

12 De aceea, voi trimete foc peste Teman, ºi va mistui palatele Boþrei.``

13 Aºa vorbeºte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotãrîrea, pentrucã au spintecat pîntecele femeilor însãrcinate ale Galaadului, ca sã-ºi mãreascã þinutul:

14 de aceea, voi aprinde focul în zidurile Rabei, ºi -i va mistui palatele, în mijlocul strigãtelor de rãzboi în ziua luptei, ºi în mijlocul vijeliei în ziua furtunii.

15 ªi împãratul lor va merge în robie, el, ºi cãpeteniile lui împreunã cu el, zice Domnul.``