Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Кыргыз тилиндеги Библия

Амос 1

1 Текоялык койчулардын бири Амостун сљздљрє. Ал Жєйєт падышасы Узиянын тушунда, Ысрайыл падышасы Жааштын уулу Жаробамдын тушунда, жер титирерден эки жыл мурун Ысрайыл тууралуу кљрєнєш кљргљн.

2 Ошондо ал: «Тењир Сиондон кєркєрљйт, Иерусалимден єн салат, ошондо койчулардын жайыттары куурайт, Кармел тоосунун чокусу кургайт», – деди.

3 Тењир мындай дейт: «Кылган єч кылмышы єчєн, тљрт кылмышы єчєн Дамаскты аябайм, анткени алар Гилатты темир мала менен малалашты.

4 Хазаелдин єйєнљ от жиберем, ал от Бенадаттын падыша сарайларын жалмайт.

5 Дамасктын дарбазаларынын бекиткичтерин талкалайм, Абен љрљљнєнєн тургундарын жана Эден єйєнљн бийлик таягын кармап турганды жок кылам, арамейлер Кирге туткундалып кетет, – дейт Тењир».

6 Тењир мындай дейт: «Кылган єч кылмышы єчєн, тљрт кылмышы єчєн Азаны аябайм, анткени алар бєт элди Эдомдун колуна салып берєє єчєн туткундашты.

7 Азанын дубалдарына от жиберем, ал от анын падыша сарайларын жалмайт.

8 Азоттун тургундарын да, Ашкелондо бийлик таягын кармап турганды да жок кылам, колумду Экронго бурам, ошондо пелиштиликтердин калдыгы кырылат, – дейт Кудай-Тењир».

9 Тењир мындай дейт: «Кылган єч кылмышы єчєн, тљрт кылмышы єчєн Тирди аябайм, анткени алар бардык туткундарды Эдомдун колуна салып беришти, бир туугандык келишимди эстешкен жок.

10 Тирдин дубалдарына от жиберем, ал от анын падыша сарайларын жалмайт».

11 Тењир мындай дейт: «Кылган єч кылмышы єчєн, тљрт кылмышы єчєн Эдомду аябайм, анткени ал бир тууганын кылыч менен кубалады, бир туугандык сезимин љчєрдє, ал дайыма каарданып турду, љзєнєн жаалын таптакыр токтоткон жок.

12 Тейманга от жиберем, ал от Ботсранын падыша сарайларын жалмайт».

13 Тењир мындай дейт: «Кылган єч кылмышы єчєн, тљрт кылмышы єчєн Амон уулдарын аябайм, анткени алар љз жерлерин кењейтиш єчєн, Гилат жериндеги кош бойлуу аялдардын ичин жара чабышты.

14 Рабенин дубалдарына от коём, ал от анын єйлљрєн салгылашуу кєнєндљ кыйкырыктар менен, бороон-чапкын кєнєндљ куюн менен жалмайт.

15 Ошондо алардын падышасы тљрљлљрє менен бирге туткундалып кетет, – дейт Тењир».