Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

 Кыргыз тилиндеги Библия

2 Тиметейге 1

1 Машайак Ыйса аркылуу бериле турган љмєр жљнєндљгє убаданын негизинде, Кудайдын эрки менен Машайак Ыйсанын элчиси болгон Пабылдан

2 сєйєктєє уулум Тиметейге салам! Кудай Атабыз жана Тењирибиз Машайак Ыйса сага ырайымын тљгєп, боорукердигин кљрсљтєп, тынчтыгын бере берсин!

3 Ата-бабаларым сыяктуу эле, љзєм да таза абийир менен кызмат кылып жаткан Кудайга ыраазычылык билдирем. Кєнє-тєнє сыйынганымда, ар дайым сени эстейм.

4 Сени ушунчалык кљргєм келет, кљрсљм, кубанычым артар эле. Коштошкондогу кљз жашыњ эсимде.

5 Сенин чыныгы ишенимињди эсиме тєшєрљм, мындай ишеним адегенде сенин таенењ Лойис менен апањ Ойникеде бар эле, сенде да бар деп ишенем.

Жакшы Кабар таратуу ишинде ишенимдєє болуу

6 Ошондуктан сага эскерте кетейин: менин кол коюп сыйынуум аркылуу Кудайдан берилген жљндљмдєєлєгєњдє жалындат.

7 Анткени Кудай бизге коркунучту эмес, кєчтє, сєйєєнє жана љзєн љзє башкара билєєнє берєєчє Рухту берген.

8 Ошондуктан сен Тењирибиз Ыйса Машайакты кєбљлљндєрєєдљн жана Ал єчєн туткунга алынган менден уялбагын. Тескерисинче, Жакшы Кабар єчєн башыња тєшкљн кыйынчылыктарга Кудайдын кєчє менен чыда.

9 Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, Љзєнєн каалоосунун жана ырайымынын негизинде куткарды, ыйык чакыруусу менен чакырып алды. Бул ырайым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машайак Ыйса аркылуу кљрсљтєлгљн.

10 Бирок бул ырайым азыр Куткаруучубуз Ыйса Машайактын келєєсє аркылуу ачыкка чыкты. Ал љлємдє жењип, Жакшы Кабар аркылуу љмєрдє жана љлбљстєктє жарыкка алып чыкты.

11 Мен ошол Жакшы Кабардын таратылышы єчєн насаатчы, элчи жана бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам.

12 Ошол себептен мен ушундай азап тартып жатам, бирок уялган жокмун. Анткени мен Кимге ишенип калганымды билем жана Ал Љзєнєн мага ишенип тапшырганын ошол Кєнгљ чейин сактарына ишенем.

13 Менден уккандарыњды туура сљздєн єлгєсє катары ишеним жана Машайак Ыйсадагы сєйєє менен сакта.

14 Сага ишенип тапшырылганды ичибизде жашаган Ыйык Рухтун жардамы менен сакта.

15 Асиялыктардын баары мени таштап кетишкенин сен билесињ. Алардын арасында Пигел менен Эрмоген да бар.

16 Тењир Онесепордун єй-бєлљсєнљ ырайым кылсын, анткени ал мени кљп жолу сооротту, менин кишенимден уялган жок.

17 Римде жєргљндљ, ал бєт аракетин жумшап, мени издеп тапты.

18 Тењир ага ошол Кєнє Тењирден ырайым таптырсын. Анын Эфесте кандай кызмат кылганын сен жакшы билесињ.