Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Библия на молдавском

2 Samuel 1

1 Dupã moartea lui Saul, David, dupãce bãtuse pe Amaleciþi, se întorsese de douã zile la Þiclag.

2 A treia zi, a venit un om din tabãra lui Saul, cu hainele sfîºiate ºi cu capul presãrat cu þãrînã. Cînd a ajuns în faþa lui David, s`a aruncat cu faþa la pãmînt, ºi s`a închinat.

3 David i -a zis: ,,De unde vii?`` ªi el i -a rãspuns: ,,Am scãpat din tabãra lui Israel.``

4 David i -a zis: ,,Spune-mi ce s`a întîmplat?`` ªi el a rãspuns: ,,Poporul a fugit de pe cîmpul de bãtaie, ºi un mare numãr de oameni au cãzut ºi au perit; chiar ºi Saul ºi fiul sãu Ionatan, au murit.``

5 David a zis tînãrului care -i aducea aceste veºti: ,,De unde ºtii cã Saul ºi fiul sãu Ionatan au murit?``

6 ªi tînãrul care -i aducea aceste veºti, a rãspuns: ,,Am venit din întîmplare pe muntele Ghilboa; ºi Saul sta rezãmat în suliþa lui, ºi carãle ºi cãlãreþii erau aproape sã -l ajungã.

7 Întorcîndu-se, m`a vãzut ºi m`a chemat. Eu am zis: ,Iatã-mã!`

8 ªi el mi -a zis: ,Cine eºti?` I-am rãspuns: ,Eu sînt Amalecit.`

9 ªi a zis: ,Apropie-te dar, ºi omoarã-mã; cãci m`a apucat ameþeala, mãcar cã sînt încã plin de viaþã.`

10 M`am apropiat de el, ºi l-am omorît, ºtiind bine cã n`avea sã mai rãmînã cu viaþã în urma înfrîngerii. Am luat cununa împãrãteascã de pe capul lui ºi brãþara pe care o avea la braþ, ºi le-am adus aici domnului meu.``

11 David ºi -a apucat hainele ºi le -a sfîºiat, ºi toþi oamenii cari erau lîngã el au fãcut acelaº lucru.

12 Au jãlit, au plîns ºi au postit pînã seara, de durere pentru Saul, pentru fiul sãu Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcã fuseserã tãiaþi cu sabia.

13 David a zis tînãrului care -i adusese aceste veºti: ,,De unde eºti?`` ªi el a rãspuns: ,,Sînt fiul unui strãin, unui Amalecit.``

14 David i -a zis: ,,Cum nu þi -a fost fricã sã pui mîna... pe unsul Domnului ºi sã -l omori?``

15 ªi David a chemat pe unul din oamenii lui, ºi a zis: ,,Apropie-te, ºi omoarã -l!`` Omul acela a lovit pe Amalecit, care a murit.

16 ªi David i -a zis: ,,Sîngele tãu sã cadã asupra capului tãu, cãci gura ta a mãrturisit împotriva ta, fiindcã ai zis: ,Am omorît pe unsul Domnului!``

17 Iatã cîntarea de jale pe care a alcãtuit -o David pentru Saul ºi fiul sãu Ionatan,

18 ºi pe care a poruncit s`o înveþe copiii lui Iuda. Este numitã cîntarea arcului ºi se aflã scrisã în Cartea Dreptului.

19 ,,Fala ta, Israele, zace ucisã pe dealurile tale! Cum au cãzut vitejii!

20 Nu spuneþi lucrul acesta în Gat, nu rãspîndiþi vestea aceasta în uliþele Ascalonului, ca sã nu se bucure fetele Filistenilor, ca sã nu se laude fetelor celor netãiaþi... împrejur.

21 Munþi din Ghilboa! Nici rouã, nici ploaie sã nu cadã pe voi! Sã nu fie pe voi nici cîmpii cari sã dea pîrgã pentru darurile de mîncare! Cãci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca ºi cînd n`ar fi fost uns... cu untdelemn.

22 Dela sîngele celor rãniþi, dela grãsimea celor mai voinici, arcul lui Ionatan nu da înapoi niciodatã, ºi sabia lui Saul nu se învîrtea niciodatã în vînt.

23 Saul ºi Ionatan, cari s`au plãcut ºi s`au iubit în timpul vieþii lor, n`au fost despãrþiþi nici la moarte; erau mai uºori decît vulturii, mai tari decît leii.

24 Fiicele lui Israel! plîngeþi pe Saul, care vã îmbrãca în stacojiu ºi alte podoabe, care vã punea gãteli de aur pe hainele voastre!

25 Cum au cãzut vitejii în mijlocul luptei! Cum a murit Ionatan pe dealurile tale!

26 Mã doare dupã tine, frate Ionatane! Tu erai plãcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunatã: mai pe sus de dragostea femeiascã.

27 Cum au cãzut vitejii! Cum li s`au perdut armele!``