Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3

 Кыргыз тилиндеги Библия

2 Петир 1

1 Кудайыбыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Ыйса Машайактын кулу жана элчиси Шымон Петирден салам!

2 Кудайды жана Тењирибиз Ыйсаны таанып билєє аркылуу Кудай силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Такыбаа жашоого чакыруу

3 Бизди чакырып алган дањктуу, жеткилењ Кудайдын кудайлык кєчє бизге жашоо, такыбаа жашоо єчєн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз Аны таанып билєє аркылуу ээ болдук.

4 Силер бул дєйнљдљ єстљмдєк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуњар єчєн, Анын дањкы жана жеткилењдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген.

5 Ошондуктан силер да бєт аракетињерди жумшап, ишенимињерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстєєлєктє,

6 эстєєлєктљ љзєн љзє токтото билєєнє, љзєн љзє токтото билєєдљ чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты,

7 такыбаалыкта бир туугандык сєйєєнє, бир туугандык сєйєєдљ (бардык адамдарга болгон) сєйєєнє кљрсљткєлљ.

8 Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана љсєп жатса, анда силер биздин Тењирибиз Ыйса Машайакты таанып билєє жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыњар.

9 Ал эми бул сапаттар кимде жок болсо, ал сокур, кљзєн жуумп алган, љзєнєн мурунку кєнљљлљрєнљн тазаланганын унутуп койгон.

10 Мына ошондуктан, бир туугандар, чакырылганыњарды жана тандалгандыгыњарды уламдан-улам бекемдљљгљ аракеттенгиле. Анткени ушундай кылсањар, эч качан мєдєрєлбљйсєњљр.

11 Ошентип, силерге биздин Тењирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын тєбљлєк падышачылыгынын эшиги кенен ачылат.

12 Силер муну билсењер да, чыныгы чындык менен бекемделсењер да, бул жљнєндљ силердин эсињерге салып турууну эч качан токтотпойм.

13 Кљзєм тирєє турганда, эсињерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым.

14 Анткени жакында кљз жумарымды билем, Тењирибиз Ыйса Машайак муну мага Љзє билдирген.

15 Силер муну менин кљзєм љтєп кеткенден кийин да, эсињерден чыгарбашыњар єчєн аракет кыламын.

Машайактын дањкы жана пайгамбарчылык

16 Анткени Тењирибиз Ыйса Машайактын кєчє жана Анын келиши жљнєндљ силерге куулук менен ойдон чыгарылган тамсилдерге негизденип айткан эмеспиз, биз Анын улуулугун љз кљзєбєз менен кљргљнбєз.

17 Себеби Машайак дањктуу улуу Кудайдын «Бул Менин сєйєктєє Уулум, Мен Ага ыраазымын» деген єнєн укканда, Кудай Ата Аны урмат-сыйга жана дањкка бљлљгљн.

18 Асмандан келген ошол єндє биз да укканбыз, анткени ыйык тоодо Аны менен бирге болгонбуз.

19 Андан сырткары, бизде эњ туура айтылган пайгамбарчылык бар. Тањ агарып, тањкы жылдыз жєрљгєњљрдљ чыкканга чейин, карањгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыњар.

20 Баарынан мурда Ыйык Жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким љзєнљн љзє айтпагандыгын билишињер керек.

21 Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары Ыйык Рухтун жетеги менен айтышкан.