Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Библия на молдавском

2 Imparati 1

1 Moab s`a rãzvrãtit împotriva lui Israel, dupã moartea lui Ahab.

2 Ahazia a cãzut prin zãbrelele odãii lui de sus în Samaria, ºi s`a îmbolnãvit. A trimes niºte soli, ºi le -a zis: ,,Duceþi-vã ºi întrebaþi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca sã ºtiu dacã mã voi vindeca de boala aceasta.``

3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tiºbitul: ,,Scoalã-te, suie-te înaintea solilor împãratului Samariei, ºi spune-le: ,Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vã duceþi sã întrebaþi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?

4 De aceea, aºa vorbeºte Domnul: ,Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.`` ªi Ilie a plecat.

5 Solii s`au întors la Ahazia. ªi el le -a zis: ,,Pentruce v`aþi întors?``

6 Ei i-au rãspuns: ,,Un om s`a suit înaintea noastrã, ºi ne -a zis: ,,Întoarceþi-vã la împãratul care v`a trimes, ºi spuneþi -i: ,Aºa vorbeºte Domnul: ,,Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimeteþi sã întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.``

7 Ahazia le -a zis: ,,Ce înfãþiºare avea omul acela care s`a suit înaintea voastrã ºi v`a spus aceste cuvinte?``

8 Ei au rãspuns: ,,Era un om îmbrãcat cu o manta de pãr ºi încins cu o curea la mijloc.`` ªi Ahazia a zis: ,,Este Ilie, Tiºbitul.``

9 A trimes la el pe o cãpetenie de cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Cãpetenia aceasta s`a suit la Ilie, care ºedea pe vîrful muntelui, ºi i -a zis: ,,Omule al lui Dumnezeu, împãratul a zis: ,Pogoarã-te!``

10 Ilie a rãspuns cãpeteniei peste cincizeci: ,,Dacã sînt un om al lui Dumnezeu, sã se pogoare foc din cer ºi sã te mistuie, pe tine ºi pe cei cincizeci de oameni ai tãi!`` ªi s`a pogorît foc din cer ºi l -a mistuit pe el ºi pe cei cincizeci de oameni ai lui.

11 Ahazia a trimes din nou la el altã cãpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Cãpetenia aceasta a luat cuvîntul, ºi a zis lui Ilie: ,,Omule al lui Dumnezeu, aºa a zis împãratul: ,,Grãbeºte-te de te pogoarã!``

12 Ilie le -a rãspuns: ,,Dacã sînt un om al lui Dumnezeu, sã se pogoare foc din cer ºi sã te mistuiascã, pe tine ºi pe cei cincizeci de oameni ai tãi!`` ªi s`a pogorît foc din cer ºi l -a mistuit, pe el ºi pe cei cincizeci de oameni ai lui.

13 Ahazia a trimes din nou o a treia cãpetenie peste cincizeci, împreunã cu cei cincizeci de oameni ai sãi. Aceastã a treia cãpetenie peste cincizeci s`a suit; ºi, la sosire, ºi -a plecat genunchii înaintea lui Ilie, ºi i -a zis, rugîndu -l: ,,Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaþa mea ºi viaþa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tãi, sã fie scumpã înaintea ta!

14 Iatã, s`a pogorît foc din cer ºi a mistuit pe cele dintîi douã cãpetenii peste cincizeci ºi pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viaþa mea sã fie scumpã înaintea ta!``

15 Îngerul Domnului a zis lui Ilie: ,,Pogoarã-te împreunã cu el, n`ai nicio fricã de el.`` Ilie s`a sculat ºi s`a pogorît cu el la împãratul.

16 El i -a zis: ,,Aºa vorbeºte Domnul: ,Pentrucã ai trimes soli sã întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca ºi cum n`ar fi în Israel Dumnezeu al cãrui cuvînt sã -l poþi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.``

17 Ahazia a murit, dupã cuvîntul Domnului, rostit prin Ilie. ªi în locul lui, a început sã domneascã Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împãratul lui Iuda; cãci n`avea fiu.

18 Celelalte fapte ale lui Ahazia, ºi ce a fãcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?