Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1

 Кыргыз тилиндеги Библия

2 Жакан 1

1 Кудай тандап алган мырзайымга жана анын балдарына аксакалдан салам! Силерди мен чын жєрљктљн жакшы кљрљм. Силерди мен эле эмес, чындыкты билгендердин баары жакшы кљрєшљт.

2 Анткени ичибизде чындык бар жана ал чындык тєбљлєккљ биз менен болот.

3 Чындык жана сєйєє жолунда Кудай Ата жана Атанын Уулу Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, боорукердигин кљрсљтєп, тынчтыгын бере берсин!

Чыныгы сєйєє

4 Сенин балдарыњдын айрымдарынын Атабыздан алган осуят боюнча чындык жолунда жєргљнєн кљрєп, мен аябай кубандым.

5 Мырзайым, мен сага жањы осуят жазып жаткан жокмун, бул осуят бизде башынан эле бар. Ошондуктан сенден суранарым: баарыбыз бири-бирибизди сєйљлє.

6 Сєйєє деген – Анын осуяттарын аткаруу. Ал – силер башынан бери угуп келе жаткан осуят. Силер ошол осуят боюнча жашашыњар керек.

Жалган окутуулар жљнєндљ алдын ала эскертєє

7 Анткени бул дєйнљдљ Ыйса Машайактын адам болуп келгендигин жокко чыгарган кљптљгљн азгыруучулар пайда болду. Мындайлар – азгыруучулар жана Машайактын каршылаштары.

8 Эмгегибиз текке кетпей, сыйлыгыбызды толук алышыбыз єчєн, љзєњљргљ сак болгула.

9 Машайактын окутуусунан четтеп, ошол окутуу боюнча жашабаган адамдын ичинде Кудай жок. Ал эми Машайактын окутуусу боюнча жашаган адамдын ичинде Ата да, Уул да бар.

10 Эгерде силерге келген адам Ыйсанын окутуусун єйрљтпљсљ, аны єйєњљргљ кабыл албагыла, аны менен саламдашпагыла.

11 Анткени аны менен саламдашкан адам анын жаман иштерине ортоктош болуп калат.

12 Силерге жаза турган нерсе кљп, бирок анын баарын кагазга жазгым келген жок. Кубанычыњар артышы єчєн, силерге љзєм барып, бетме-бет отуруп сєйлљшкєм келет.

13 Кудай тандап алган эжењдин балдары сага салам айтып жатышат. Оомийин.