Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 Кыргыз тилиндеги Библия

2 Жылнаама 1

1 Дљљттєн уулу Сулайман љзєнєн падышачылыгында кєчтєє падыша болду. Кудай-Тењири аны менен болуп, аны жогору кљтљрдє.

2 Сулайман бєт Ысрайылга: мињ башылары менен жєз башыларына, башкаруучулары менен бєт Ысрайылдагы уруу башчыларына чогулууга буйрук берди.

3 Сулайман бєткєл эл менен Гибондогу бийик жерге келди, анткени Кудайдын кулу Муса чљлдљ тургузган Тењирдин жыйын чатыры ошол жерде эле.

4 Дљљт Кудайдын келишим сандыгын Кирийат-Жейаримден ал єчєн даярдап койгон жерге алып келди. Анткени Дљљт ал єчєн Иерусалимде жыйын чатырын курган.

5 Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселел жезден жасаган курмандык чалынуучу жай болсо ошол жерде, Тењирдин жыйын чатырынын алдында, калган. Сулайман эл менен бирге Кудайга кайрылыш єчєн барды.

6 Сулайман ошол жерде, Тењирдин алдында, жыйын чатырынын алдында турган жезден жасалган курмандык чалынуучу жайдын єстєндљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктан мињди чалды.

7 Ошол тєнє Кудай Сулайманга келип: «Мен сага эмне берейин, сура?» – деди.

8 Сулайман Кудайга мындай деди: «Сен менин атам Дљљткљ улуу ырайым кљрсљттєњ, анын ордуна мени падыша кылдыњ.

9 Кудай-Тењирим, Сенин атам Дљљткљ айткан сљзєњ аткарылсын! Жер топурагындай сан жетпеген элге Сен мени падыша кылып койдуњ.

10 Эми бул элди башкарганга мага акыл менен билим бер, бул элдин алдында чыгып, кирип турайын. Анткени Сенин бул улуу элињди ким башкара алат?»

11 Кудай Сулайманга мындай деди: «Жєрљгєњдљ ушундай каалоо болгону єчєн жана сен байлык, мал-мєлк, атак-дањк, кас душмандарыњдын жанын, ал тургай, узак љмєр да сурабастан, Мен сени падыша кылган элди башкарууга акыл менен билим сураганыњ єчєн,

12 сага акыл да, билим да берем. Мен сага сенден мурунку, сенден кийинки падышаларда болбогон байлыкты, мал-мєлктє, атак-дањкты берем».

Сулаймандын кєчє жана байлыгы

13 Сулайман Гибондогу бийик жерден, жыйын чатырынан, Иерусалимге келди. Ал Ысрайылда падышачылык кылып турду.

14 Сулайман майдан арабаларын, атчан аскерлерди топтоду. Анын бир мињ тљрт жєз майдан арабасы, он эки мињ атчан аскери бар эле. Ал аларды майдан арабалар коюлган шаарларга жана љзє жашаган шаарга, Иерусалимге жайгаштырды.

15 Падыша Иерусалимде алтын менен кємєштљрдє ташка тењеди. Кедр жыгачынын кљптєгєнљн аны ойдуњда љскљн тытка тењеди.

16 Аттарды Сулайманга Мисирден жана Кебейден алып келишчє. Падышанын соодагерлери аларды Кебейден акчага сатып алышчу.

17 Мисирден майдан арабаны алты жєз кємєш шекелге, атты жєз элєє кємєш шекелге сатып алып турушту. Так ушундай жол менен алар хеттиктердин жана арамейликтердин бардык падышаларына да љз колдору менен жеткирип турушту.