Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Тиметейге 1

1 Биздин Куткаруучубуз Кудайдын жана ємєтєбєз Тењир Ыйса Машайактын буйругу боюнча Ыйса Машайактын элчиси болгон Пабылдан

2 ишеним жолундагы чыныгы уулум Тиметейге салам! Сага Атабыз Кудай жана Тењирибиз Машайак Ыйса ырайымын тљгєп, боорукердигин кљрсљтєп, тынчтыгын бере берсин!

Жалган окутуучулардан сак болуу

3 Македонияга кетип жатканымда, мен сенден муну љтєнгљм: Эфесте калып, кээ бирљљлљргљ эскерт, алар башка окутууларды таратышпасын,

4 тамсилдер жана аягы жок санжыралар менен алек болушпасын, анткени ал нерселер ишенимди бекемдљљнєн ордуна кљптљгљн талаш-тартыштарды туудурат.

5 Акыл-насааттын максаты болсо чын жєрљктљн чыккан сєйєє, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет.

6 Булардан алыстап, кээ бирљљлљр куру сљзгљ кирип кетишти.

7 Алар мыйзам єйрљтєєчє болууну каалашат, бирок эмне жљнєндљ айтып жатышканын, эмнени ырастап жатышканын љздљрє тєшєнєшпљйт.

8 Ал эми биз мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экенин билебиз.

9 Мыйзам адил адамдар єчєн эмес, тескерисинче, мыйзамсыздар жана баш ийбестер, кудайсыздар жана кєнљљкљрлљр, бузулгандар жана ыйык нерсени булгоочулар, ата-энесин љлтєрєєчєлљр, киши љлтєрєєчєлљр,

10 ойноштук кылып нике бузгандар, бачабаздар, адам уурдап сатуучулар, (ушакчылар, малга жанашуучулар), калпычылар, антты бузуучулар жана туура окутууга каршы тургандар єчєн берилгендигин билебиз.

11 Бул окутуу – берекелєє Кудайдын мага ишенип тапшырган дањктуу Жакшы Кабарына ылайык келген окутуу.

Кудайдын Пабылга кљрсљткљн ырайымы

12 Мага кєч берген Тењирибиз Машайак Ыйсага ыраазычылык билдирем, анткени Ал мени ишенимдєє деп таап, кызматка дайындады.

13 Мен мурда Кудайга тил тийгизгем, Ыйсага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды, анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам.

14 Биздин Тењирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машайак Ыйсадагы сєйєє менен кошо мол тљгєлдє.

15 «Машайак Ыйса бул дєйнљгљ кєнљљкљрлљрдє куткаруу єчєн келди» деген сљз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол кєнљљкљрлљрдєн биринчисимин.

16 Ыйса Машайакка ишенип тєбљлєк љмєргљ ээ боло тургандарга єлгє кылып кљрсљтєє єчєн, Ал Љзєнєн чыдамдуулугун алгач мага кљрсљтєп, мага ырайым кылды.

17 Тєбљлєктєє Падыша, љлбљс, кљрєнбљс, жалгыз акылман Кудай тєбљлєккљ урматталып, дањктала берсин! Оомийин.

18 Уулум Тиметей, мен сага љзєњ жљнєндљ айтылган пайгамбарчылыктарга ылайык жакшы аскер сыяктуу согушуп,

19 ишенимињди жана абийирињди таза сактагын деп кењеш берем. Кээ бирљљлљр абийирин таза сакташкан жок, ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады.

20 Именей менен Искендер ошондойлордон, Кудайга акарат келтирбљљнє єйрљнєшсєн деп, мен аларды шайтанга тапшырдым.