Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Тесалоникалыктарга 1

1 Кудай Атабыздын жана Тењирибиз Ыйса Машайактын Тесалоника Жыйынына Пабылдан, Сыластан жана Тиметейден салам! Кудай cилерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Элчинин тесалоникалыктар єчєн Кудайга ыраазычылык билдирєєсє

2 Сыйынган сайын силерди эсибизге алып, бардыгыњар єчєн ар дайым Кудайга ыраазычылык билдиребиз.

3 Кудай Атабыздын алдында ишеним менен кылып жаткан ишињерди, сєйєє менен кылып жаткан эмгегињерди жана Тењирибиз Ыйса Машайакка ємєттљнєє менен чыдамдуулук кљрсљтєп жатканыњарды дайыма эскеребиз.

4 Кудай сєйгљн бир туугандарым, силерди Ал тандап алганын билебиз.

5 Себеби биз силерге Жакшы Кабарды сљз менен гана эмес, кєч менен, Ыйык Рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин арањарда силер єчєн кандай болгонубузду љзєњљр билесињер.

6 Кљп кыйынчылыктарга карабастан, сљздє Ыйык Рухтан келген кубаныч менен кабыл алып, силер бизден жана Тењирден єлгє алуучулар болуп калдыњар.

7 Ошентип, силер Македониядагы жана Ахаядагы бардык ишенгендер єчєн єлгє болуп калдыњар.

8 Анткени Тењир Сљзє силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимињер бардык жерге тарады, бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок.

9 Анткени алар биз жљнєндљ, бизди кандай кабыл алганыњар жљнєндљ, тирєє, чыныгы Кудайга кызмат кылуу єчєн, буркандардан баш тартып, Ага кайрылганыњар жљнєндљ,

10 љлгљндљрдєн арасынан тирилткен Уулу Ыйсаны асмандан кєтєп жатканыњар жљнєндљ айтып жатышат. Ал бизди келечектеги каардан куткарат.