Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Шемуел 29

1 Пелиштиликтер љздљрєнєн бардык аскерин Апейикке чогултушту. Ысрайылдыктардын кошууну Изрейелдеги булактын жанына жайланышты.

2 Пелишти тљрљлљрє жєздљп-мињдеп келе жатышты. Дљљт жана анын кишилери болсо артта Акиш менен келе жатышты.

3 Пелишти тљрљлљрє: «Бул кайсы эврейлер?» – деп сурашты. Акиш Пелишти тљрљлљрєнљ: «Эмне, силер мунун Ысрайыл падышасы Шабулдун кулу Дљљт экенин билбейсињерби? Ал бир жылдан ашуун убактан бери менин жанымда, ал келгенден бери мен андан эч кандай жаман нерсе кљргљн жокмун», – деп жооп берди.

4 Пелишти тљрљлљрє Дљљткљ кыжырданып, Акишке мындай деп айтышты: «Сен бул кишини артка жибер, ал сен дайындаган љз ордунда тынч отурсун. Ал биз менен согушка барбасын, согушта љзєбєзгљ каршы чыкпасын. Ал љз мырзасын мына бул жигиттердин башынан башка эмне менен ыраазы кыла алат?

5 “Шабул мињди жењди, Дљљт он мињди жењди”, – деп, ушул Дљљт жљнєндљ ырдап-бийлешпеди беле!»

6 Ошондо Акиш Дљљттє чакырып, ага мындай деди: «Тењир тирєє! Сенин ниетињ ак, аскерлердин арасында мени менен жєргљнєњ мага жакшы болор эле, анткени сен мага келгенден бери мен сенден жаман нерсе байкаган жокмун, бирок сага тљрљлљрдєн кљз карашы жакшы эмес.

7 Ошондуктан азыр кайра артка кайт, тынчтык менен кете бер. Пелишти тљрљлљрєн кыжырдантпа».

8 Бирок Дљљт Акишке мындай деди: «Мен эмне кылдым, алдыња келген кєндљн ушул кєнгљ чейин кулуњдан кандай айып таптыњ, эмне єчєн мага мырзам падышанын душмандары менен согушканы барууга болбосун?»

9 Акиш Дљљткљ мындай деп жооп берди: «Ишен, сен мен єчєн Кудайдын периштесиндей жагымдуусуњ, бирок Пелишти мырзалары: “Ал биз менен согушка барбасын”, – дешти.

10 Ошондуктан љзєњ да, мырзањдын љзєњ менен кошо келген кулдары да эртењ менен туруп, жарык киргенде жљнљгєлљ».

11 Эртењ менен Пелишти жерине кайтыш єчєн, Дљљт жана анын кишилери эрте турушту. Пелиштиликтер болсо согушка, Изрейелге кетишти.