Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Шемуел 10

1 Шемуел зайтун майы куюлган идишти алып, анын башына куйду, анан аны љљп, мындай деди: «Тењир сени Љз мурасын башкарууга майлап жатат.

2 Азыр сен менин жанымдан кеткенден кийин, Бенжемин жериндеги Селсахтан, Рахелдин бейитинин жанынан эки кишиге жолугасыњ, алар сага мындай дешет: “Сен издеп жєргљн ургаачы эшектер табылды, атањ эшектерин ойлобой эле: "Уулум эмне болду?" – деп, силер єчєн тынчсызданып жатат”.

3 Андан љткљндљн кийин, Табор эмен багына келесињ, ал жерден сага Бейтелге, Кудайга бара жаткан єч киши кезигет. Бири єч улак, экинчиси єч нан, єчєнчєсє бир чанач шарап кљтљрєп алган.

4 Алар сени менен саламдашып, сага эки нан беришет, аны сен алардын колунан аласыњ.

5 Андан кийин пелиштилик кєзљт тобу турган Кудайдын дљбљсєнљ келесињ. Ал жерден шаарга киргенде, бийик жерден тєшєп келе жаткан бир топ пайгамбарга жолугасыњ, алар пайгамбарчылык кылып бара жатышат, алардын алдында забур ырдап, дап кагып, чоор тартып, гусли чертип бара жатышат.

6 Ошондо сенин єстєњљ Тењирдин Руху тєшєп, алар менен кошо пайгамбарчылык кылып, башка адам болуп каласыњ.

7 Ушул жышаандар ордунан чыкканда, колуњдан эмне келсе, ошону кыл, анткени Кудай сени менен.

8 Анан сен менден мурда Гилгалга бар, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалуу єчєн, мен да ал жерге, сага барам. Мен сага баргыча, мени жети кєн кєт, ошондо мен сага эмне кылышыњ керек экендигин айтам».

9 Шабул бурулуп, Шемуелдин жанынан кетейин дегенде, Кудай ага башка жєрљк берди, ошол кєнє ошол жышаандардын бардыгы орундалды.

10 Алар дљбљгљ келгенде, алардын алдынан бир топ пайгамбар чыкты. Ошондо Шабулга Кудайдын Руху тєштє, ал алардын арасында пайгамбарчылык кылды.

11 Аны мурун тааныгандардын баары анын пайгамбарлар менен пайгамбарчылык кылып жатканын кљрєшєп, эл бири-бирине: «Киштин уулуна эмне болгон? Кантип эле Шабул да пайгамбар болуп калсын?» – деди.

12 Анан ошол жердегилердин бирљљ: «Ал эми тигилердин атасы ким эле?» – деди. «Кантип эле Шабул да пайгамбар болуп калсын?» деген сљз ошондон улам лакап болуп айтылып калган.

13 Анан ал пайгамбарчылык кылганын токтотуп, бийик жерге кетти.

14 Шабулдун атасынын бир тууганы андан жана анын кулунан: «Силер кайда бардыњар?» – деп сурады. «Ургаачы эшектерди издеп жєрдєк, бирок аларды таппай койгондо, Шемуелге бардык», – деп жооп берди Шабул.

15 Анан Шабулдун атасынын бир тууганы: «Айтып берчи, Шемуел силерге эмне деди?» – деп сурады.

16 Шабул атасынын бир тууганына: «Ал бизге: “Эшектер табылды”, – деп айтты», – деп жооп берди. Бирок Шабул ага Шемуелдин падышачылык жљнєндљ айткан сљзєн айткан жок.

Шабулдун падыша болуп жарыяланышы

17 Шемуел элди Тењирдин алдына, Миспага чакырды.

18 Ошондо ал Ысрайыл уулдарына мындай деди: «Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: “Мен Ысрайылды Мисирден алып чыктым, силерди мисирликтердин колунан жана силерди эзген бардык падышачылыктардын колунан куткардым”.

19 Силер болсо бардык кыйынчылыктарыњардан, азап-кайгыњардан куткарган Кудайыњарды четке кактыњар да, Ага: “Биздин єстєбєзгљ падыша кой”, – дедињер. Эми љз урууњар, тукумуњар менен Тењирдин алдына келип тургула».

20 Анан Шемуел Ысрайылдын бєт урууларынын келишин буйруду. Ошондо Бенжемин уруусу кљрсљтєлдє.

21 Бенжемин уруусуна тукумдарга бљлєнєп келєєнє буйруганда, Матрий тукуму кљрсљтєлдє. Матрий тукумунун эркектери келгенде, Киштин уулу Шабулдун аты аталды, аны издеп таппай коюшту.

22 Анан Тењирден дагы: «Ал бул жерге келди беле?» – деп сурашты. Тењир аларга: «Ал жєктєє арабалардын арасында жашынып турат», – деп жооп берди.

23 Алар чуркап барып, аны ал жактан алып келишти. Ал элдин ортосуна турду. Бардык эл анын ийининен келчє.

24 Анан Шемуел бєт элге мындай деди: «Тењир кимди тандаганын кљрдєњљрбє? Бєт элде буга тењ келе турган эч ким жок». Ошондо бєт эл: «Жашасын падыша!» – деп кыйкырышты.

25 Шемуел падышачылык укуктарды элге айтып берип, китепке жазып, Тењирдин алдына койду. Анан бєт элди коё берди, ар кимиси љз єйєнљ тарады.

26 Ошондой эле Шабул да љз єйєнљ, Гибага кетти. Кудай каалоо берген эр жєрљк адамдар аны менен жљнљштє.

27 Ал эми начар кишилер: «Бизди сактачу ушул бекен?» – дешти. Аны жек кљрєп, ага белек беришкен жок. Бирок ал муну байкамаксан болуп койду.