Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Библия на молдавском

1 Samuel 1

1 Era un om din Ramataim-Þofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Þuf, Efratit.

2 El avea douã neveste; una se numea Ana, iar cealaltã Penina. Penina avea copii, dar Ana n`avea.

3 Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca sã se închine... înaintea Domnului oºtirilor ºi sã -I aducã jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni ºi Fineas, preoþi ai Domnului.

4 În ziua cînd îºi aducea Elcana jertfa, dãdea pãrþi nevestei sale Penina, tuturor fiilor, ºi tuturor fiicelor pe cari le avea de la ea.

5 Dar Anei îi dãdea o parte îndoitã; cãci iubea pe Ana. Dar Domnul o fãcuse stearpã.

6 Protivnica ei o înþepa dese ori, ca s`o facã sã se mînie, pentru cã Domnul o fãcuse stearpã.

7 ªi în toþi anii era aºa. Oridecîteori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înþepa la fel. Atunci ea plîngea ºi nu mînca.

8 Elcana, bãrbatul ei, îi zicea: ,,Ano, pentruce plîngi, ºi nu mãnînci? Pentruce þi-este întristatã inima? Oare nu preþuiesc eu pentru tine mai mult decît zece fii?``

9 Ana s`a sculat, dupãce au mîncat ºi au bãut ei la Silo. Preotul Eli ºedea pe un scaun, lîngã unul din uºiorii Templului Domnului.

10 ªi Ana se ruga Domnului cu sufletul amãrît ºi plîngea!

11 Ea a fãcut o juruinþã, ºi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul oºtirilor! Dacã vei binevoi sã cauþi spre întristarea roabei Tale, dacã-Þi vei aduce... aminte de mine ºi nu vei uita pe roaba Ta, ºi dacã vei da roabei Tale un copil de parte bãrbãteascã, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieþii lui, ºi brici...... nu va trece peste capul lui.``

12 Fiindcã ea stãtea multã vreme în rugãciune înaintea Domnului, Eli se uita cu bãgare de seamã la gura ei.

13 Ana vorbea în inima ei, ºi numai buzele ºi le miºca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea cã este beatã,

14 ºi i -a zis: ,,Pînã cînd vei fi beatã? Du-te de te trezeºte.``

15 Ana a rãspuns: ,,Nu, domnul meu, eu sînt o femeie care sufere în inima ei, ºi n`am bãut nici vin, nici bãuturã ameþitoare; ci îmi vãrsam sufletul înaintea Domnului.

16 Sã nu iei pe roaba ta drept o femeie stricatã, cãci numai prea multa mea durere ºi supãrare m`a fãcut sã vorbesc pînã acum.``

17 Eli a luat din nou cuvîntul, ºi a zis: ,,Du-te în pace, ºi Dumnezeul lui Israel sã asculte rugãciunea pe care I-ai fãcut -o!``

18 Ea a zis: ,,Sã capete roaba ta trecerea înaintea ta!`` ªi femeia a plecat. A mîncat, ºi faþa ei n`a mai fost aceeaº.

19 S`au sculat disdedimineaþã, ºi, dupãce s`au închinat pînã la pãmînt înaintea Domnului, s`au întors ºi au venit acasã la Rama.

20 Cînd i s`au împlinit zilele, Ana a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu, cãruia i -a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), ,,cãci`` a zis ea, ,,dela Domnul l-am cerut.``

21 Bãrbatul sãu Elcana s`a suit apoi cu toatã casa lui, sã aducã Domnului jertfa de peste an, ºi sã-ºi împlineascã juruinþa.

22 Dar Ana nu s`a suit, ºi a zis bãrbatului ei: ,,Cînd voi înþerca copilul, îl voi duce, ca sã fie pus înaintea Domnului ºi sã rãmînã acolo pentru totdeauna....``

23 Elcana, bãrbatul ei, i -a zis: ,,Fã ce vei crede, aºteaptã pînã -l vei înþerca. Numai împlineascã-ªi Domnul cuvîntul Lui!`` ªi femeia a rãmas acasã, ºi a dat þîþã fiului ei, pînã l -a înþercat.

24 Cînd l -a înþercat, l -a suit cu ea, ºi a luat trei tauri, o efã de fãinã, ºi un burduf cu vin. L -a dus în casa Domnului la Silo: copilul era încã mic de tot.

25 Au junghiat taurii, ºi au dus copilul la Eli.

26 Ana a zis: ,,Domnul meu, iartã-mã! Cît este de adevãrat cã sufletul tãu trãieºte, domnul meu, atît este de adevãrat cã eu sînt femeia aceea care stãteam aici lîngã tine ºi mã rugam Domnului.

27 Pentru copilul acesta mã rugam, ºi Domnul a ascultat rugãciunea pe care I -o fãceam.

28 De aceea vreau sã -l dau Domnului: toatã viaþa lui sã fie dat Domnului.`` ªi s`au închinat acolo înaintea Domnului.