Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Петир 1

1 Ыйса Машайактын элчиси Петирден Понтко, Галатияга, Кападокияга, Асияга жана Битинияга тараган, ошол жерлерде келгин болуп жашап жаткан,

2 Кудай Атанын алдын ала билєєсє боюнча, Рухтун ыйыктоосу менен, тил алуу єчєн жана Ыйса Машайактын каны аркылуу тазалануу єчєн тандалгандарга салам! Кудай силерге мындан ары да ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

Ыйсага ишенгендердин ємєтє

3 Тењирибиз Ыйса Машайактын Кудайы жана Атасы дањкталсын! Анткени Ал Ыйса Машайакты љлгљндљрдєн арасынан тирилтєє аркылуу бизге тирєє ємєт берєє єчєн,

4 асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу єчєн, бизди Љзєнєн улуу ырайымы менен кайрадан тљрљлттє.

5 Акыркы убакта айкын кљрєнєєгљ даяр турган куткарылууга ээ болууњар єчєн, силер ишенимињер аркылуу Кудайдын кєчє менен корголуп турасыњар.

6 Мына ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыњар керек болсо да, ошол ємєт менен кубангыла.

7 Анткени сыналган ишенимињер от менен тазаланса да, жок болуп кетчє алтындан баалуу. Ыйса Машайак келгенде, сыналган ошол ишенимињер силерди мактоого, урмат-сыйга, атак-дањкка ээ кылат.

8 Силер Аны кљрбљсљњљр да, сєйљсєњљр. Азыр да Ага кљрбљй туруп ишенип, сљз менен жеткире алгыс, улуу кубаныч менен кубанып жатасыњар.

9 Анткени ишенимињердин максатына – жаныњардын куткарылышына жетесињер.

10 Силерге ырайым кљрсљтєлљ тургандыгы жљнєндљ пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынталуулук менен изилдешкен.

11 Машайактын тарта турган азаптарын жана алардан кийин дањк коштоору жљнєндљ љздљрєндљгє Машайактын Руху алдын ала кєбљлљндєрткљндљ, кайсы жана кандай убакытты кљрсљткљндєгєн алар изилдешкен.

12 Асмандан жиберилген Ыйык Рухтун кєчє менен Жакшы Кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салынып жаткан Жакшы Кабар алардын љздљрєнљ эмес, бизге тиешелєє экендиги аларга белгилєє болгон. Муну периштелер да љз кљздљрє менен кљргєлљрє келген.

Ыйса Машайактын каны менен ыйыкталуу

13 Ошондуктан, бир туугандар, акыл-оюњар иш-аракетке даяр болсун, сергек болгула. Ыйса Машайак келгенде, силерге кљрсљтєлљ турган ырайымга толук ємєттљнгєлљ.

14 Билбестиктен баткан мурунку кумарларыњарга кайрадан ык албагыла, тескерисинче, тил алуу єчєн тандалган балдар катары

15 бардык жєрєш-турушуњар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык.

16 Себеби Ыйык Жазууда: «Ыйык болгула, анткени Мен ыйыкмын», – деп жазылган.

17 Ар бир адамды ишине жараша бет карамалык кылбастан соттоочу Кудайды Ата деп жатсањар, анда келгин катары жашап жаткан убактыњарды коркунуч менен љткљргєлљ.

18 Анткени муундан муунга љтєп келе жаткан тєйшєктєє жашоодон силер жок болуп кетчє кємєш же алтын менен эмес,

19 кемчиликсиз, таза Козунун – Машайактын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыњарды билесињер.

20 Ал дєйнљ жаратыла электен мурун эле дайындалган, бирок силер єчєн убакыттын акырында келди.

21 Силер Ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыњар. Кудайга ишенип, Андан ємєттљнєшєњљр єчєн, Кудай Аны љлгљндљрдєн арасынан тирилтип дањктады.

22 Бир туугандык таза сєйєєгљ ээ болуу єчєн, рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныњарды тазалап, бири-бирињерди дайыма чын жєрљктљн сєйгєлљ.

23 Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын тєбљлєк кала турган тирєє Сљзє аркылуу кайрадан тљрљлдєњљр.

24 Анткени ар бир адам чљп сыяктуу, анын дањкы да талаа гєлєндљй. Чљп куурайт, гєл соолуйт.

25 Ал эми Тењирдин сљзє тєбљлєк калат. Бул сљз болсо – силерге жарыяланган сљз.