Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Кыргыз тилиндеги Библия

1 Корунттуктарга 1

1 Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болууга чакырылган Пабылдан жана бир тууганыбыз Состенден

2 Кудайдын Корунттагы Жыйынына салам! Машайак Ыйса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге, ошондой эле бардык жерде баарыбыздын Тењирибиз болгон Ыйса Машайактын ысымын чакыруучулардын баарына

3 Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!

4 Силер єчєн жана Кудайдын Машайак Ыйса аркылуу силерге кљрсљткљн ырайымы єчєн, Кудайга ар дайым ыраазычылык билдирем.

5 Себеби силер Ыйса Машайак аркылуу бардыгына: сљзгљ жана билимге байыдыњар.

6 Анткени Машайактын кєбљлљндєрєєсє силерде бекем орун алды.

7 Тењирибиз Ыйса Машайактын келишин кєтєп жаткан силер рухий жљндљмдєєлєктљрдєн эч биринен кем эмессињер.

8 Тењирибиз Ыйса Машайак келген кєнє кемчиликсиз болушуњар єчєн, Ал силерди акырына чейин бекемдейт.

9 Силерди Љз Уулу – Тењирибиз Ыйса Машайак менен мамилелешєєгљ чакырган Кудай ишенимдєє.

Жыйындагы бљлєнєєлљр

10 Бир туугандар, Тењирибиз Ыйса Машайактын атынан љтєнљм, баарыњардын сљзєњљр бир болсун. Љз ара бљлєнбљгєлљ, тескерисинче, бир ой, бир пикирге келгиле.

11 Бир туугандарым, љз ара талашып-тартышып жатканыњар Хлоянын єйєндљгєлљрє аркылуу мага маалым болду.

12 Муну айтып жатканымдын себеби: бирињер: «Мен Пабылдыкымын», бирињер: «Мен Аполостукумун», дагы бирињер: «Мен Кейфаныкымын», дагы бирињер: «Мен болсо Машайактыкымын», – деп жатыптырсыњар.

13 Эмне, Машайак бљлєндє беле? Пабыл силер єчєн айкаш жыгачка кадалды беле? Же силер Пабылдын ысымынын урматына сууга чљмєлдєрєлдєњљр беле?

14 Криспос менен Гайдан башкањарды сууга чљмєлдєрбљгљнєм єчєн, Кудайга ыраазымын,

15 «Мен Пабылдын ысымынын урматына сууга чљмєлдєрєлгљм», – деп, эч ким айта албайт.

16 Степандын єйєндљгєлљрдє да сууга чљмєлдєргљм, алардан башка дагы кимди сууга чљмєлдєргљнєм эсимде жок.

17 Машайак мени сууга чљмєлдєрєє єчєн жиберген эмес, Жакшы Кабар таратуу єчєн жиберген. Бирок аны чечендик менен таратуу єчєн жиберген эмес, болбосо Машайактын айкаш жыгачы љз кєчєн жоготуп коёт.

Машайак – Кудайдын кєчє жана акылмандыгы

18 Себеби айкаш жыгач жљнєндљгє сљз – љлємгљ бара жаткандар єчєн акылсыздык, ал эми куткарыла турган биз єчєн Кудайдын кєчє.

19 Анткени Ыйык Жазууда: «Даанышмандардын даанышмандыгын жок кылам, акылмандардын акылын четке кагам», – деп жазылган.

20 Даанышман кайда? Мыйзамды окутуучу кайда? Бул дєйнљнєн акылдуусу кайда? Бул дєйнљнєн акылмандуулугун Кудай акылсыздыкка айландырган жокпу?

21 Љзєн акылман санаган бул дєйнљ Кудайды кудайлык акылмандуулук боюнча тааныбай койгондуктан, Кудай ишенгендерди акылга сыйбаган сљз аркылуу куткарып алууну туура тапты.

22 Анткени жєйєттљр керемет-жышаанды талап кылышат, эллиндер акылмандыкты издешет,

23 биз болсо айкаш жыгачка кадалган Машайак жљнєндљ жарыялайбыз. Жєйєттљр єчєн бул – азгырык, ал эми эллиндер єчєн акылсыздык.

24 Чакырылгандар єчєн, алар жєйєт болобу, эллин болобу, Машайак – бул Кудайдын кєчє жана Кудайдын акылмандыгы.

25 Анткени Кудайдын «акылсызы» адамдардан акылдуу, Кудайдын «алсызы» адамдардан кєчтєє.

26 Кудай тарабынан чакырылып алынган бир туугандар, љзєњљрдєн ким экенињерди карап кљргєлљчє: бир азыњар эле акылдуусуњар, бир азыњар эле кєчтєєсєњљр, бир азыњар эле тектєє жерден чыккансыњар.

27 Акылдууларды уятка калтырыш єчєн, Кудай бул дєйнљнєн акылсыздарын тандап алды. Кєчтєєлљрдє уятка калтырыш єчєн, Кудай бул дєйнљнєн алсыздарын тандап алды.

28 Бул дєйнљнєн барктууларынын баркын тєшєрєє єчєн, Кудай бул дєйнљнєн тексиздерин, басынтылгандарын жана барксыздарын тандап алды.

29 Кудай алдында эч бир адам мактанбашы єчєн ушундай кылды.

30 Ал аркылуу силер Машайак Ыйсанын ичиндесињер. Машайак биз єчєн Кудайдан келген акылмандуулук, адилеттик, ыйыктык жана куткарылуу болуп калды.

31 Ошондуктан Ыйык Жазууда жазылгандай, «Мактанган адам Тењир менен мактансын».